Review commission

Chairman

prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Technická 2, 616 69 Brno
svejcar|fme.vutbr|cz tel: +420 541 143 102
fax: +420 541 143 198

Members

Ing. Jiří Krejčík, CSc. SVÚM, a.s.
Tovární 2053, 250 88 Čelákovice
krejcik|svum|cz tel: +420 371 430 760
mobil: +420 737 237 991
fax: +420 378 134 290
Ing. Pavel Stolař, CSc. Asociace pro tepelné zpracování kovů
K vodárně 531, 257 22 Čerčany
asociacetz|asociacetz|cz tel: +420 317 777 772
fax: +420 317 777 772
Back