Po českém vědci byla pojmenovaná nová mezinárodní cena týkající se nanotechnologického výzkumu

Vytvoření Fojtík-Hengleinovy ceny iniciovaly zahraniční výzkumné ústavy a univerzity, které se aktivně angažují v novém směru bádání v oblasti nanotechnologií. Jde o způsob přípravy nanočástic a nanostruktur nikoliv chemickou cestou, ale novým moderním způsobem využívajícím laserové technologie. Takto připravené nanostruktury neobsahují příměsi chemických látek a vynikají tudíž svou čistotou. A jelikož tento způsob přípravy nanočástic byl iniciován pionýrskou prací Antona Fojtíka a Arnima Hengleina (2012) z roku 1992 a publikované o rok později (Fojtik A., Henglein A.: Laser Ablation of Films and Suspended particles in a Solvent: Formation of Cluster and Colloid Solutions; Ber. Buns.Phys.Chem. 97, No. 9 (1993) 252), byla nová cena pojmenována po těchto badatelích.

Uvedená vědecká práce přitom zůstávala dlouho nepovšimnutá. Až po 12 letech, se zdokonalením laserové techniky, se této metodě přípravy nanočástic začaly věnovat výzkumníci na  univerzitách v Essenu a Dortmundu. A později se přidala další výzkumná pracoviště.

A jak popisuje vznik této klíčové publikace prof. Anton Fojtík, jeden z jejích autorů? „V roce 1992 se předpokládalo, že již jsou známa všechna podstatná fakta a vyvinuté technologie, jak nanočástice připravit. Používala se radiolýza, stop flow technika a různé chemické syntézy a chemické rozpouštění velkých částic do malých struktur. Hledali jsme něco nového“, vysvětluje badatel.

Anton Fojtik_foto.jpg FojtikHenglein Prize_1st laureat1.jpg
prof. Ing. Anton Fojtík, CSc. Diplom 1. laureáta ceny

S profesorem Hengleinem na Hahn-Meitnerově výzkumném ústavu v Berlíně proto vyzkoušeli nový způsob - použití laseru. Tehdy šlo o bláhový nápad. Začátkem 90. let minulého století dostupné laserové technologie umožňovaly trvání impulzu řádově nanosekund a vstup do pikosekundové oblasti byl v plenkách. „Vůbec jsme neočekávali, že by náš postup využívající lasery mohl přinést něco revolučního, tak významné výsledky a především tolik zajímavé aplikace, například v oblasti biomedicíny. Ale jak se říká, za rohem čekalo překvapení… Dnes je zřejmé, že tímto způsobem mohou být například vyrobeny Fe/Ag magnetické nanočástice s vysokou čistotou, které lze využít třeba jako účinné látky proti viru HIV nebo mohou sloužit jako obrana proti gram-pozitivním bateriím typu antrax,“ dodává prof. Fojtík.

zpět

Zpět