33. ročník konference METAL v Brně

Ve dnech 22.- 24. května 2024 se v Brně, v hotelu OREA Congress uskuteční mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2024. Konference je organizována v 6 symposiích - Pokrokové technologie výroby železa, oceli a ve slévarenství, Tváření kovů, Oceli, vlastnosti, výrobky z ocelí, testování, Povrchové inženýrství, Neželezné kovy a slitiny, Ekonomika a řízení výroby v hutním, ocelářském a navazujícím průmyslu. Více informací na www.metalconference.eu/cz/

Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů

16. konference s názvem Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů se uskuteční v hotelu Krakonoš v Maránských Lázních 3. až 5. září 2024. Bližší informace v přiloženém cirkuláři a na stránce konference,

Moderní trendy konstrukčních materiálů

8. ročník mezinárodní konference Moderní trendy konstrukčních materiálů se uskutteční 10. - 12. září 2024 ve  Vienna House Easy by Wyndham, Plzeň, Česká republika, EU. Podrobnosti a registrace na COMAT.cz.

16. ročník mezinárodní konference nanomateriálů - výzkum & aplikace

16. ročník mezinárodní konference nanomateriálů - výzkum & aplikace se uskuteční 16. - 18. října 2024 v hotelu OREA Congress, Brno, Česká republika, EU. V případě přihlášení přednášky nebo posteru máte nárok na autorské vložné, zvýhodněné konferenční vložné "Early Bird" platí do 31.7.2024. Podrobnosti na NANOCON.eu.

ARCHIVOVANÉ ZPRÁVY

Přednáška ÚFM_LCF of SLM 316L

Přednáška prof. Pelegattiho z University of Udine, týkající se nízkocyklové únavy oceli 316L vyrobené aditivní technologií SLM ve formě plných vzorků a vzorků ve formě prostorové mřížky (lattice structure) se uskuteční 8.12.2023 na ÚFM AVČR. Budete vřele vítáni. Plný text pozvánky zde

XV. ročník mezinárodní konference NANOCON

se uskutečnil 18. – 20. října 2023 v Brně v Orea Congress hotelu. Jeho ústředním tématem byly Nanomateriály a nanotechnologie pro udržitelnou energii a životní prostředí. Plenární přednášky přednesli prof. Dr. Volker Presser, ředitel Saarene-Saarland Centra pro energetické materiály a udržitelnost na INM – Leibniz Institutu pro nové materiály v Saarbrückenu (Německo), a Dr. Rabah Boukherroub, ředitel výzkumu Francouzského národního centra pro vědecký výzkum (CNRS) ve francouzském Lille. Více informací o konferenci na: www.nanocon.eu. Tisková zpráva o průběhu je přiložena.

7th WORLD ENGINEERS CONVENTION 2023, CZECH REPUBLIC

ČSVTS uspořádal v roce 2023 se v Praze 7. světový inženýrský kongres: Engineering for Life: Breakthrough Technologies and Capacity Development United Nations Sustainable Development Goals Focus Areas

7 WEC banner


ČSNMT je kolektivním členem ČSVTS

Konference FEMS Euromat 2023

FEMS EUROMAT je přední mezinárodní kongres v oblasti materiálových věd a technologií v Evropě, se konal v německém Frankfurtu (3.-7. září).

EUROMAT2023

Registrujte se do 15. března s využitím poplatků za včasné přihlášení

Newsletter FEMS

Federace evropských materiálových společností, jejímž členem je i ČSNMT, vydala nové číslo Newsletteru. Obsahuje zejména aktuality týkající se evropských konferencí Euromat a Junioreuromat a zprávy členských organizací.

Konference NANOCON´22 ve znamení nanomedicíny

Ve dnech 19. – 21. října 2022 se v Brně uskutečnil 14. ročník mezinárodní konference NANOCON. Pro 232 účastníků z 19 zemí bylo připraveno 67 přednášek a přehlídka 128 posterů. Jejich společným tématem byly nanomateriály a nejnovější pokrok v jejich zkoumání a využití. V ČR jde o největší akci svého druhu a jednu z největších ve středoevropském regionu. Podrobněji zde

Generální shromáždění členů ČSNMT v Praze

V pondělí 27. června 2022 se od 10.00 hodin konalo v zasedací místnosti ČSVTS v Praze, Novotného lávka 5 Praha 1. Program jednání je v přiložené pozvánce.

7. ročník mezinárodní konference Moderní trendy konstrukčních materiálů

COMAT 2022 se uskuteční ve dnech 6. - 9. září 2022 v Plzni, Vienna House Easy. Zvýhodněné konferenční vložné "Early Bird" platí do 15.5.2022. Podrobnosti v přiloženém Oznámení.

Jubilejní 10. mezinárodní konference MSMF

Desátá mezinárodní konference

MSMF

MATERIALS STRUCTURE & MICROMECHANICS OF FRACTURE

MSMF10

se uskuteční v Brně, ve dnech 12. - 14. září 2022

MSMF

Tato jubilejní akce představuje nepřetržitou historii konference, trvající od roku 1995. Všechny potřebné informace, týkající se zaměření, místa konání i relevantních termínů pro registraci a zaslání článků lze najít na webových stránkách konference:

https://msmf.fme.vutbr.cz

Sborník příspěvků konference bude publikován v časopise Procedia Structural Integrity (Elsevier), který je typu open access a je indexován ve Scopusu, na WoS i v Google Scholar.

Nanocon v roce 2022

nanocon22.png

14. ročník mezinárodní konference NANOCON´22 se uskuteční 19. – 21. 10. 2022 v Brně, v Orea Congress Hotel Brno. Ústředním tématem letošního ročníku jsou nejnovější vědecké a technologické výzvy v nanomedicíně.

Program akce však zahrnuje široké spektrum témat: vedle příspěvků týkající se nanomateriálů a nanotechnologií v medicíně a bionanotechnologií se přijímají mj. též příspěvky týkající se metod přípravy a charakterizace nanomateriálů a jejich aplikací v různých odvětvích, například energetice, elektronice nebo životním prostředí. Plenární přednášku potvrdili prof. Dr. Arben Merkoçi z Ústavu nanověd a nanotechnologií (ICN2) v Barceloně a prof. Dr. Jean-Francois Berret z University of Paris. S vyzvanou přednáškou vystoupí na konferenci mj. také doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc. z FzÚ AV ČR, doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc. z Fyziologického ústavu AV ČR a výzkumného centra BIOCEV nebo doc. Dr. Andrea Salis z University of Cagliari (Itálie).

Na konferenci je možné se registrovat na: www.nanocon.eu/cz/registrace-prihlaseni/.

Příspěvky z konference, které uspějí v recenzním řízením budou ve sborníku zaslány do Web of Science a Scopus pro hodnocení a indexaci. Články budou opatřeny identifikačním symbolem (DOI) a budou publikovány na stránkách www.confer.cz v režimu otevřeného přístupu. Více informací o konferenci na www.nanocon.eu

Časopis European Journal of Materials (open access)

FEMS společně s nakladatelstvím Taylor & Francis vydává časopis European Journal of Materials (EJM) s otevřeným přístupem. Všechny publikované články jsou volně a trvale dostupné online prostřednictvím zlatého standardu. FEMS doporučuje zaslat články k recenzi do tohoto v open-access časopisu, členové FEMS (a tedy ČSNMT) mohou získat 20 % slevový kód pro zveřejnění (kód lze získat na www.fems.org/news/publish-your-papers-fems-and-tf-european-journal-materials, podrobnosti k přihlášení jsou na tomto webu v části „pro členy“).

Konference NANOCON´21 ve znamení nanoelektroniky

Ve dnech 20. – 22. října 2021 se v Brně uskutečnil 13. ročník mezinárodní konference NANOCON. Pro 280 účastníků z 19 zemí bylo připraveno 84 přednášek a přehlídka 150 posterů. Jejich společným tématem byly nanomateriály a nejnovější pokrok v jejich zkoumání a využití. V ČR jde o největší akci svého druhu a jednu z největších ve středoevropském regionu. Po roční odmlce způsobené pandemií koronaviru se mohla letos uskutečnit v tradičním formátu. Česká společnost pro nové materiály a technologie je spoluorganizátorem této akce. Podrobnější údaje najdete v této zprávě.

Konference FEMS Euromat 2021

FEMS EUROMAT se bude konat ve dnech 12. – 16. září 2021, a to virtuálně nebo osobně. Program lze stáhnout prostřednictvím webových stránek na adrese: https://www.euromat2021.org/, na nichž bude udržován přehled všech nejnovějších oznámeních.

Konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů

15. konference s názvem Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů proběhla v Maránských Lázních 21. až 23. června 2021. Bližší informace v přiloženém cirkuláři a na stránce konference,

Konference Životnost komponent energetických zařízení 2021

16. ročník již tradiční konference zaměřené na energetiku, tentokráte s inovovaným názvem „ŽIVOTNOST KOMPONENT ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ“ se bude konat 19. - 21. října 2021 v Srní. Více informací na stránkách konference https://srni.vzuplzen.cz/, případně v přiložené informaci.

Nanocon v roce 2021

13. ročník mezinárodní konference NANOCON´21, který se uskuteční 20. - 22. 10. 2021 v Brně, v hotelu Voroněž. Ústředním tématem letošního ročníku konference jsou Nanomateriály pro elektroniku. Program ale tradičně zahrnuje široké spektrum témat: přijímají se příspěvky týkající se metod přípravy a charakterizace nanomateriálů a jejich aplikací v různých odvětvích, včetně medicíny a životního prostředí, jakož i příspěvky o monitorování a toxicitě nanomateriálů. Plenární přednášku potvrdil prof. Dr. Yury Gogotsi z Drexel University (Philadelphia, USA) a prof. Dr. Deiter H. Bimberg, DDr.h.c. z Technical University of Berlin (Německo). S vyzvanou přednáškou vystoupí mj. také prof. Dr. Tomáš Jungwirth z FZÚ AV ČR a prof. Dr. Tomáš Šikola z VUT Brno/CEITEC.

Registrovat na konferenci je možné na: https://www.nanocon.eu/cz/registrace-prihlaseni/.

Příspěvky z konference, které uspějí v recenzním řízením budou ve sborníku zaslány do Web of Science a Scopus pro hodnocení a indexaci. Články budou opatřeny identifikačním symbolem (DOI) a budou publikovány na stránkách www.confer.cz v režimu otevřeného přístupu. Více informací o konferenci na www.nanocon.eu

Výzva ČSVTS k pomoci při organizaci WEC 2023

V roce 2023 se v Praze uskuteční 7. světový inženýrský kongres. ČSVTS žádá členské spolky (a tedy i ČSNMT) o zapojení dobrovolníků do organizace kongresu. Podrobnosti ve výzvě předsedy ČSVTS zde. wec-logo

Generální shromáždění členů ČSNMT

Ve čtvrtek 17. června 2021 se od 11.00 hodin uskutečnilo Generální shromáždění členů České společnosti pro nové materiály a technologie, z.s. v zasedací místnosti Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.v Brně, Žižkova 22. Generální shromáždění (v souladu s programem jednání) schválilo nové stanovy společnosti. Po jejich registraci ve Spolkovém rejstříku budou publikovány v sekci "Pro členy".

Konference Nanocon '20

Z důvodu protiepidemických opatření se 12. ročník mezinárodní konference NANOCON´20 naplánovaný na 21.- 23. 10. 2020 nemohl uskutečnit v původním formátu.

S ohledem na značný zájem přihlášených (255 osob, z toho čtvrtina ze zahraničí) a také ve snaze zachovat kontinuitu konference NANOCON, bylo rozhodnuto vydat z konference sborník plných textů. Zájem o uveřejnění příspěvku ve sborníku z konference projevilo zájem 97 osob. Přibližně 60 % všech příspěvků se týkalo průmyslových a environmentálních aplikací nanomateriálů a bio-nanotechnologií a nanomateriálů v medicíně.

Příspěvky prošly recenzním řízením a sborník byl zaslán do Web of Science a Scopus pro hodnocení a indexaci; nově byl článkům přidělen digitální identifikátor objektu (DOI) a budou publikovány na stránkách www.confer.cz v režimu otevřeného přístupu.

Konference NANOCON´19 ve znamení nanoenergetiky

Již po jedenácté se v Brně uskutečnila mezinárodní konference NANOCON. Celkem 335 přítomných z 30 zemí celého světa vyslechlo ve dnech 16. – 18. října 2019 75 přednášek a mohlo si prohlédnout 205 posterů. Jejich společným tématem byly nanomateriály a nejnovější pokrok v jejich zkoumání a využití. V ČR jde o největší akci svého druhu a jednu z největších ve středoevropském regionu. Česká společnost pro nové materiály a technologie je spoluorganizátorem této akce (detaily zde).

Příští ročník konference NANOCON se uskuteční 14. – 16. října 2020 a jejím ústředním tématem budou nejnovější vědecké a technologické výzvy v nanoelektronice. Více informací lze nalézt na www.nanocon.eu.

Newsletter FEMS

Federace evropských materiálových společností, jejímž členem je i ČSNMT, vydala nové číslo Newsletteru. Obsahuje zejména aktuality týkající se evropských konferencí Euromat a Junioreuromat.

11. ročník mezinárodní konference NANOCON 2019

NANOCON je největší mezinárodníakce svého druhu organizovaná v Češké republice a současně jedna z největších konferencí v oblasti nanotechnologií v europském regionu. Zástupci asi 30 zemí se účastní každoročně této akce, zejména z Evropy, ale také ze vzdálených zemí,jako Austrálie, Číina, Indie, Japonsko, Mexiko, Peru, Singapůr, Jižní Korea nebo U.S.A.

Více informací o konferenci na www.nanocon.eu

Generální shromáždění členů ČSNMT v Praze

V pondělí 15. dubna 2019 se od 10.00 hodin konalo v Kongresovém centru Fakulty strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6 - Dejvice. Program jednání je v přiložené pozvánce. Na zasedání byl na základě návrhů členů ČSNMT zvolen nový řídící výbor a kontrolní komise na příští čtyři roky. Podrobnosti o jednání jsou zveřejněny ve Zpravodaji společnosti.

28. ročník konference METAL v Brně

Ve dnech 22.- 24. května 2019 se v Brně, v hotelu Voroněž I, uskuteční mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2019. Konference je organizována v 6 symposiích - Pokroková výroba železa, oceli a litiny, Tváření kovů, Výrobky z oceli a jejich vlastnosti, Moderní trendy v povrchovém inženýrství, Neželezné kovy a slitiny a Ekonomika a řízení metalurgické výroby. Více informací na www.metalconference.eu.

Po českém vědci byla pojmenovaná nová mezinárodní cena týkající se nanotechnologického výzkumu

Cena Fojtík-Henglein Prize za publikovaný objevný nebo průlomový výsledek výzkumu v oblasti nanotechnologií, konkrétně v laserové syntéze a zpracování koloidů v kapalinách, byla poprvé udělena na 5. mezinárodní konferenci Advanced Nanoparticles Generation Excitation by Laser in Liquids“ konané 3. – 7. června 2018 ve francouzském Lyonu. Ocenění bylo pojmenované po dvojici průkopníků v oblasti přípravy nanočástic a nanostruktur pomocí laserových technologií. Cenu laureátovi – Dr. Bilalu Gökcemu z Univerzity v Duisburgu/Essenu - osobně předal prof. Dr. Ing. Anton Fojtík, CSc., vysokoškolský pedagog na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Praha a na Moskevské univerzitě jaderného výzkumu a člen Nanosekce České společnosti pro nové materiály a technologie. Cena bude udělována každé dva roky. Více informací

Jubilejní ročník mezinárodní konference NANOCON

Již podesáté se ve dnech 17. – 19. října 2018 v Brně uskutečnila mezinárodní konference NANOCON. Více než tři stovky přítomných z 20 zemí celého světa vyslechly přes 70 přednášek a mohly si prohlédnout 190 posterů. Jejich společným tématem byly nanomateriály a nejnovější pokrok v jejich zkoumání a využití. V ČR jde o největší akci svého druhu a jejím spoluorganizátorem je Česká společnost pro nové materiály a technologie. (pokračování)

Mezinárodní konference Junior Euromat

JEM 2018

Federace evropských materiálových společností (FEMS) pořádá další konferenci pro doktorandy a mladé vědce z oblasti materiálových věd Junior Euromat 2018. Uskuteční se 8. - 12. července 2018 v Budapešti. Podrobnosti na webu konference

Jubilejní konference NANOCON opět v Brně

X. ročník mezinárodní vědecké konference NANOCON se bude konat v Brně, v hotelu Voroněž I, od 17. do 19. října 2018. Úvodní plenární přednášku přednese vynikající americký vědec Dr. Paras N. Prasad z New York State University, výkonný ředitel Ústavu pro lasery, fotoniku a biofotoniku. Více informací o konferenci a registrace na www.nanocon.eu.

9. ročník mezinárodní konference nanomateriálů Nanocon 2017

Další ročník mezinárodní konference NANOCON se uskutečnil ve dnech18.-20. října 2017 v Brně, v hotelu Voroněž I. Konference, tradičně zaměřené na výzkum nanomateriálů a vývoj jejich konkrétních aplikací v průmyslu, medicíně a životním prostředí, se zúčastnilo 350 odborníků z 26 zemí. Úvodní plenární přednášku přednesl Paolo Fornasiero z univerzity v italském Terstu, uznávaný odborník na design a vývoj multifunkčních nanosystémů. Konferenci organizovala ČSNMT ve spolupráci se společností Tanger spol s.r.o. a Regionálním centrem pokročilých technologií materiálů při Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Více informací o konferenci v přiložené tiskové zprávě.

Konference METAL v Brně

Ve dnech 23.- 25. května 2018 se v Brně, v hotelu Voroněž I, uskuteční 27. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2018. Konference je organizována v 6 symposiích - Pokroková výroba železa, oceli a litiny, Tváření kovů, Výrobky z oceli a jejich vlastnosti, Moderní trendy v povrchovém inženýrství, Neželezné kovy a slitiny a Ekonomika a řízení metalurgické výroby. Více informací na www.metal2018.com.

Dvě nová symposia FEMS na výročním zasedání TMS v Arizoně

Federace evropských materiálních společností (FEMS) a TMS se společně nabízejí výběr nových sympozií na výročním zasedání a veletrhu TMS 2018 ve Phoenixu v Arizoně, 11. - 15. března 2018. Témata se budou týkat vědy a techniky z pohledu vývoje v Evropě.

TMS & FEMS 2018

Euromat 2017

Evropský kongres a výstava pokročilých materiálů a procesů EUROMAT 2017 pořádaná Federací evropských materiálových společností (FEMS) se uskuteční ve dnech 17. – 22. září 2017 v Soluni. Registrace a přijímaní abstraktů příspěvků je již otevřeno. Více informací na stránkách konference.

Generální shromáždění členů ČSNMT v Plzni

Generální shromáždění členů ČSNMT se uskutečnilo ve středu 9. 11. 2016 v 17:00 hod. v hotelu Angelo v Plzni, U Prazdroje 2720/6 (GPS: zeměpisná šířka: 49.745905, zeměpisná délka: 13.386907)

26. konference METAL v Brně

Ve dnech 24.- 26. května 2017 se v Brně, v hotelu Voroněž I, uskutečnil 26. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2017. Konference proběhla v 6 symposiích - Pokroková výroba železa, oceli a litiny, Tváření kovů, Výrobky z oceli a jejich vlastnosti, Moderní trendy v povrchovém inženýrství, Neželezné kovy a slitiny a Ekonomika a řízení metalurgické výroby. Více informací na www.metal2017.com.

Newsletter FEMS

Federace evropských materiálových společností, jejímž členem je i ČSNMT, vydala nové číslo Newsletteru. Obsahuje aktuality z jednotlivých národních společností.

8. ročník mezinárodní konference NANOCON 2016

8. ročník mezinárodní konference NANOCON se uskutečnil ve dnech19.-21. října 2016 v Brně, v hotelu Voroněž. Konference byla tradičně zaměřená na nanomateriály, jejich charakterizaci, přípravu a konkrétní aplikace v průmyslu, medicíně a životním prostředí. Ústředním tématem letošního ročníku byly uhlíkové nanostruktury. Plenární přednášky přednesl David Beljonne z Univerzity v belgickém Monsu, uznávaný odborník na molekulární dynamické simulace, a Thomas Michely z Univerzity v Kolíně nad Rýnem. Konferenci organizovala ČSNMT ve spolupráci se společností Tanger spol s.r.o. a Regionálním centrem pokročilých technologií materiálů při Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Více informací o konferenci v přiložené tiskové zprávě a na www.nanocon.eu.

Mezinárodní konference Junior Euromat

Federace evropských materiálových společností (FEMS) pořádá další konferenci pro doktorandy a mladé vědce z oblasti materiálových věd Junior Euromat 2016. Uskuteční se 10. - 14. července 2016 v Lausanne, podrobnosti na webu konference a další pro české účastníky.

25. ročník konference METAL v Brně

Ve dnech 25.- 27. května 2016 se v Brně, v hotelu Voroněž I, uskuteční jubilejní 25. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2016. Konference je organizována v 6 symposiích - Pokroková výroba železa, oceli a litiny, Tváření kovů, Výrobky z oceli a jejich vlastnosti, Moderní trendy v povrchovém inženýrství, Neželezné kovy a slitiny a Ekonomika a řízení metalurgické výroby. Více informací na www.metal2016.com.

Závěry Generálního shromáždění ČSNMT

Generální shromáždění členů ČSNMT, které se konalo 4. června 2015 v hotelu Voroněž I v Brně, v rámci mezinárodní konference METAL´15, zvolilo na příští čtyři roky nový řídící výbor a kontrolní komisi a rovněž odsouhlasilo upravenou podobu stanov ČSNMT. Více informací o GS v přiloženém dokumentuObrazová reportáž z jednání.

7. ročník mezinárodní konference NANOCON 2015

7. ročník mezinárodní konference NANOCON se uskutečnil ve dnech14.-16. října 2015 v Brně, v hotelu Voroněž. Konference je orientovaná na nanomateriály, jejich charakterizaci, přípravu a konkrétní aplikace v průmyslu, medicíně a životním prostředí. Plenární přednášky přednesl Prof. Dr. Louis E. Brus z Columbia University v USA, objevitel kvantových teček, a prof. Dr. Patrick Schmuki z University v Erlangenu. Konferenci organizovalae ČSNMT ve spolupráci se společností Tanger spol s.r.o. a Regionálním centrem pokročilých technologií materiálů při Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Více informací o konferenci v přiložené tiskové zprávě a na www.nanocon.eu.

Gratulace profesoru Pavlu Lukáčovi

Gratulace profesoru Pavlu Lukáčovi k jeho 80. narozeninám

Generální shromáždění členů ČSNMT v Brně

Ve čtvrtek 4. června 2015 se od 17.30 hodin koná v hotelu Voroněž I v Brně Generální shromáždění členů ČSNMT. Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce. Na zasedání bude zvolen nový řídící výbor a kontrolní komise na příští čtyři roky. Každý z členů má možnost navrhnout kandidáty do těchto orgánů (viz přiložený jednací řád). Letošní GS bude významné i z toho důvodu, že v důsledku platnosti nového Občanského zákona, musí doznat stanovy ČSNMT úprav, které musí shromáždění odsouhlasit. Všichni jste srdečně zváni.

24. ročník konference METAL v Brně

Ve dnech 3.- 5. června 2015 se v Brně, v hotelu Voroněž I, uskuteční mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2015. Konference je organizována v 6 symposiích - Pokroková výroba železa a oceli, Tváření kovů, Výrobky z oceli a jejich vlastnosti, Moderní trendy v povrchovém inženýrství, Neželezné kovy a slitiny a Ekonomika a řízení metalurgické výroby. Více informací na www.metal2015.com.

FEMS EUROMAT 2015 se koná ve Varšavě

Evropský kongres a výstava pokročilých materiálů a procesů EUROMAT 2015 pořádaná Federací evropských materiálových společností (FEMS) se letos uskuteční ve dnech 20. – 24. září 2015 ve Varšavě. Uzávěrka abstraktů příspěvků je 31. března 2015. Více informací v letáku.

Úspěšná oponentura projektů ČSNMT

V úterý 23. ledna 2015 proběhla v Praze úspěšně závěrečná oponentura dvou projektů realizovaných ČSNMT - Zastoupení České společnosti pro nové materiály a technologie (zpráva z řešení projektu) v řídících orgánech odborných materiálových společností a Oborové kontaktní organizace pro nové materiály a technologie (zpráva z řešení projektu).

6. ročník mezinárodní konference NANOCON 2014

Další ročník mezinárodní konference NANOCON 2014 se uskutečnil ve dnech 5.-7. listopadu 2014 v Brně, v hotelu Voroněž I. Konference je orientovaná především na nanomateriály, přípravu, modelování a charakterizaci nanočástic, jakož i na konkrétní aplikace v průmyslu, medicíně a životním prostředí. Pozornost byly věnována též problematice nanotoxikologie. S úvodní plenární přednáškou nazvanou "The Advent of Mesoscopic Solar Cells", vystoupil profesor Michael Graetzel z Ecole Polytechnique de Lausanne ze Švýcarska, vynálezce barvivem senzitizovaného solárního článku a jeden z deseti nejcitovanějších chemiků na světě, jehož jméno se pravidelně objevuje v návrzích na Nobelovu cenu. Konferenci organizovala ČSNMT ve spolupráci se společností Tanger spol. s r.o. a Regionálním centrem pokročilých technologií materiálů při Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Více informací o konferenci v přiložené tiskové zprávě a na www.nanocon.eu.

Přednáška Dr. Kishiho v Praze

Významný japonský vědec a odborník v oblasti materiálových věd Dr. Teruo Kishi vystoupí v úterý 18. listopadu 2014 v 11.00 hodin v prostorách Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze (Thákurova 7, Praha 6) s přednáškou s názvem "Material Research Strategy and Structural Materials in Japan". Akci pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Japonským velvyslanectvím v České republice a Českým vysokým učením technickým v Praze.

Newsletter FEMS

Další číslo Newsletteru FEMS současné době sdružuje 24 materiálových společností ze 22 evropských států, včetně ČSNMT, vydala nové číslo Newsletteru.

Konference COMAT opět v Plzni

3. ročník mezinárodní konference Moderní trendy konstrukčních materiálů (COMAT) se uskuteční ve dnech 19. - 21. listopadu 2014 v hotelu Parkhotel v Plzni. Akci pořádá výzkumná organizace COMTES FHT a.s. ve spolupráci se společností Tanger spol. s r.o. Podrobné informace o akci, včetně přihlášení, na www.comat.cz.

Mezinárodní konference o fotokatalýze v Praze

Ve dnech 3. a 4. září 2014 se v Praze uskuteční mezinárodní konference Fotokatalýza pořádaná Českou asociací pro aplikovanou fotokatalýzu. Hlavními diskutovanými tématy budou standardizace a certifikace jako nezbytné podmínky pro komercializaci vyvinutých řešení. Bližší informace o akci v přílohách (příloha 1, příloha 2).

Workshop Povrchy pro vysokoteplotní aplikace v Plzni

Cílem workshopu je představit technické aspekty a aplikační potenciál dvou moderních technologií – žárových nástřiků a laserových obkladů.
Akce se koná v Plzni, ve dnech 14 a 15. října 2014. Oznámení, finální program a abstrakty prezentací jsou uvedeny v příloze.

Generální shromáždění členů ČSNMT

Ve čtvrtek 22. 5. 2014 od 17,30 hod. se v hotelu Voroněž I v Brně konalo Generální shromáždění členů ČSNMT. Jednání se uskutečnilo v rámci mezinárodní konference METAL 2014. Generální shromáždění rozhodlo mimo jiné o změně členských příspěvků na rok 2014. Bližší informace jsou v usnesení. Obrazová reportáž z jednání

Mezinárodní letní škola Physics at Nanoscale

Letní škola Physics at Nanoscale je určená pro doktorandy a mladé výzkumné pracovníky z ČR a zahraničí. Uskuteční se ve dnech 9.-13. června 2014 v hotelu Devět skal ve Žďárských vrších, ČR.
Více informací v příloze a na http://iss.fzu.cz/.

Diskuse o bezpečném nakládání s nanomateriály v ČR

Kulatý stůl na téma Nanobezpečnost a odpovědné nakládani s nanomateriály v ČR pořádá v pondělí 14. dubna 2014 v Praze, na Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.. Více informací v pozvánce.

Konference SEICO SAMPE EUROPE v Paříži

35. konference SEICO SAMPE EUROPE proběhne 10. a 11. března 2014 v hotelu MERCURE v Paříži (adresa Porte de Versailles EXPO, F-92 174 Vanves. Předběžný program a více informací o konferenci v informačním letáku. Registrace na akci prostřednictvím registračního formuláře.

JUNIOR EUROMAT 2014

junior.jpgFederace evropských materiálových společností (FEMS) pořádá ve dnech 21.-25. července 2014 ve švýcarském Lausanne konferenci JUNIOR EUROMAT 2014. Jde o největší akci pro mladé materiálově vědce v Evropě. Více informací na www.junior-euromat.fems.org.
CSNMT BUDE NA KONFERENCI VYPRAVOVAT AUTOBUS. Informace a přihlášky na adrese http://csnmt.fme.vutbr.cz/junioreuromat

Konference METAL v Brně

Ve dnech 21.-23. května 2014 se v Brně, v hotelu Voroněž I, uskuteční 23. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Konference je organizována v 6 symposiích- Pokroková výroba železa a oceli, Tváření kovů, Výrobky z oceli a jejich vlastnosti, Moderní trendy v povrchovém inženýrství, Neželezné kovy a slitiny a Ekonomika a řízení metalurgické výroby. Více informací na www.metal2014.com.

Konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů

13. konference s názvem Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů proběhne v Lázních Libverda 17. až 19. června 2014. Bližší informace na stránce konference, kde je rovněž možnost vyplnit on-line přihlášku.

Konference SHMD 2014 v Šibeniku se zvýhodněným vložným pro české účastníky

Společnost Chorvatských metalurgů pořádá v Šibeniku - v rekreační oblasti Solaris u Jaderského moře v Chorvatsku - ve dnech 22. - 26. 6. 2014 11. ročník mezinárodní konference SHMD 2014. Veškeré informace o akci jsou uvedeny na http://public.carnet.hr/metalurg. Základním tématem konference jsou materiály a metalurgie. Pro účastníky z ČR (autory konferenčních příspěvků) platí zvýhodněný konferenční poplatek ve výši 50,- EUR. S případnými dotazy se obracejte na prof. Ing. Jiřího Klibera, CSc. z VŠB-TU Ostrava (jiri.kliber@vsb.cz).

Ohlédnutí za mezinárodní konferencí NANOCON´13

Ve dnech 16.-18. října 2013 se v Brně konal V. ročník mezinárodní konference NANOCON. Akce se zúčastnilo 340 účastníků ze 40 zemí. Více informací v přiložené tiskové zprávě a na www.nanocon.cz.

Prezentace Nižněnovgorodského regionálního centra pro nanoprůmysl

Prezentace Nižněnovgorodského regionálního centra pro nanoprůmysl, se uskuteční v Praze dne 29. 10. 2013 od 9:30 hodin v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze na adrese: Na Zátorce 16, Praha 6 – Bubeneč, 160 00. Ve středu 30. 10. 2013 se regionální centrum představí ve Zlíně. Více informací a registrace na http://rckomora.eu/cz/.

Ohlédnutí za mezinárodní konferencí METAL´13

Ve dnech 15.-17. května 2013 se v Brně konal XXII. ročník mezinárodní konference METAL. Akce se zúčastnilo na 381 odborníků z 21 země. Více informací v přiložené zprávě a usnesení. Fotogalerie.

Generální shromáždění členů ČSNMT

Generální shromáždění členů ČSNMT se uskutečnilo ve čtvrtek 17.5. 2013 v 17:15 hod. v hotelu Voroněž I v Brně, v rámci konference METAL. Cenu ČSNMT obdržela Ing. Jiřina Shrbená. Bližší informace o shromáždění jsou v přílozeFotoreportáž ze zasedání.

Mezinárodní sympozium v Mexiku

Od 28. června do 4. července 2014 se v resortu Fiesta Americana Condesa v mexickém městě Cancún uskuteční mezinárodní sympozium o udržitelné těžbě, minerálech, kovech a zpracování materiálů. Akce je věnována celoživotnímu vědeckému dílu prof. Dana Shechtmana, laureáta Nobelovy ceny za chemii v roce 2011.

shechtman.jpg

Více informací o sympoziu: http://www.flogen.org/conferences.php?spage=1
ČSNMT je sponzorem akce.

5. ročník mezinárodní konference NANOCON 2013

5. ročník mezinárodní konference NANOCON 2013 se uskuteční ve dnech 16.-18. října 2013 v Brně, v hotelu Voroněž. Konference je orientovaná především na nanomateriály, jejich charakterizaci, přípravu a konkrétní aplikace v průmyslu, medicíně a životním prostředí. Konferenci organizuje ČSNMT ve spolupráci se společností Tanger spol s.r.o. a Regionálním centrem pokročilých technologií materiálů v Olomouci.Více informací o konferenci na www.nanocon.cz.

Konference METAL v Brně

Ve dnech 15.-17. 5. 2012 se v Brně, v hotelu Voroněž, uskuteční 22. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Akce je tradičním setkáním metalurgů, materiálových odborníků, inženýrů, manažerů a dalších pracovníků. Konference je organizována v 6 symposiích- Pokroková výroba železa a oceli, Tváření kovů, Výrobky z oceli a jejich vlastnosti, Moderní trendy v povrchovém inženýrství, Neželezné kovy a slitiny a Ekonomika a řízení metalurgické výroby. Více informací na www.metal2013.com.

Ohlédnutí za mezinárodní konferencí NANOCON´12

Ve dnech 23.-25. října 2012 se v Brně konal IV. ročník mezinárodní konference NANOCON. Akce se zúčastnilo na čtyři sta účastníků ze 34 zemí. Více informací v přiložené tiskové zprávě a na www.nanocon.cz.

4. ročník mezinárodní konference NANOCON 2012

4. ročník mezinárodní konference NANOCON 2012 se uskuteční ve dnech 23.-25. října 2012 v Brně, v hotelu Voroněž. Konference je orientovaná především na nanomateriály, jejich charakterizaci, přípravu a konkrétní aplikace v průmyslu, medicíně a životním prostředí. Více informací o konferenci na www.nanocon.cz. Konferenci organizuje ČSNMT ve spolupráci se společností Tanger spol s.r.o. a Regionálním centrem pokročilých technologií materiálů v Olomouci.

Generální shromáždění ČSNMT

GS ČSNMT proběhlo dne 19. května 2012 v hotelu Voroněž v Brně v rámci konference METAL 2012. Cenu ČSNMT obdržel Ing. Vladivoji Očenášek,CSc.. Bližší informace o shromáždění jsou v příloze. Fotoreportáž ze zasedání.

Workshop Rozvoj nanotechnologií a rizikový kapitál v ČR 31.5.2012

Na workshop jsou srdečně zváni zejména představitelé firem v oblasti NANO (velkých, středních i malých firem a klastrů), dále zástupci bankovního sektoru a rovněž akademické obce. Více v propozici.

2.mezinárodní konference - Moderní trendy konstrukčních materiálů COMAT

2.mezinárodní konference - Moderní trendy konstrukčních materiálů COMAT, kterou pořádají výzkumná organizace COMTES FHT a.s. a TANGER spol. s r.o. ve spolupráci s ČSNMT, se uskuteční 21.-22. 11. 2012, v hotelu Parkhotel v Plzni. V příloze je 1. oznámení o konání konference, kde najdete zde jednotlivé tematické okruhy,všeobecné informace, termíny, poplatky, informace o ubytování, stravování, dopravě, kontakty a pokyny pro autory přednášek a posterů atp. Registrace a bližší informace: http://www.comat.cz

Jednání Řídicího výboru ČSNMT

25. dubna 2012 se konalo v Brně zasedání řídicího výboru ČSNMT. Zápis z jednání obsahuje příloha.

Generální shromáždění členů ČSNMT

Generální shromáždění členů ČSNMT se uskuteční ve čtvrtek 24.5. 2015 v 17:30 hod. v hotelu Voroněž I v Brně, v rámci konference METAL. Všichni účastníci GS jsou pozváni na společenský večer konference, který proběhne po GS. Víze informací v pozvánce.

Jednání Řídicího výboru ČSNMT

31. 1. 2012 se konalo v Praze zasedání řídicího výboru ČSNMT. Zápis z jednání obsahuje příloha.

Další ročník konference METAL opět v Brně

Ve dnech 23.-25. 5. 2012 se v Brně, v hotelu Voroněž, uskuteční 21. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Přihlášky na konferenci a více informací na http://www.metal2012.com/.

Nanotechnologie v ČR

Příští číslo časopisu Czech Business and Trade uveřejní informace o výzkumu a vývoji nanotechnologií v ČR. Více informací v příloze.

Schůzka Řídícího výboru ČSNMT

Schůzka Řídícího výboru ČSNMT (spolu s oponenturami projektů) se uskuteční ve středu dne 31.1.2012 na Ústavu materiálového inženýrství ČVUT, Karlovo náměstí 12 od 9.30. hod.

Miniseminář a partnerské setkání na téma Manufacturing of Highly Miniaturised Components

Miniseminář a partnerské setkání na téma Manufacturing of Highly Miniaturised Components pořádá v Bruselu ve čtvrtek, 2. února 2012, Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO) a Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER).
Program je přiložen v příloze. Bližší informace podá Gabriela Salejová z Technologického centra AV ČR, (salejova|tc|cz).
Za ČR se mohou zúčastnit až 3 subjekty – jednomu účastníku z každé firmy/instituce bude zpětně proplacena letenka.
Příloha: Factories of the Future PPP - Strategic Multi-Anual Roadmap

Tisková zpráva z konference NANOCON 2011

Tisková zpráva z konference NANOCON 2011 ve formátu PDF.

Mezinárodní setkání New materials & material technologies

Akci organizuje 21. 11. 2011 v Bratislavě v budově Centra vědecko-technických informací SR BIC Bratislava v spolupráci s Ústavem materiálů a mechaniky strojů SAV, SOPK, STU, Technickou univerzitou ve Vídni WKO.
Registrace, program akce a další informace jsou k dispozici na: http://b2match.eu/newmaterials/

Mezinárodní symposium

Mezinárodní symposium, organizované na počest vynikajících celoživotních výsledků Prof. Dereka Fraye z University of Cambridge, se bude konat v mexickém Cancúnu od 4. do 7. prosince 2011.

Schůzka Řídícího výboru ČSNMT

Schůzka Řídícího výboru ČSNMT se uskuteční ve středu 13. 10. 2011 v 10 hodin na ČVUT, FSI v Brně. Bližší informace v pozvánce.

Generální shromáždění ČSNMT

GS ČSNMT se uskutečnilo ve čtvrtek 19.5.2011 v 17 hodin v hotelu Voroněž v Brně (v rámci konference METAL 2011).
Byl na něm zvolen řídící výbor a revizní komise na další volební období. Ve funkci prezidenta ČSNMT byl potvrzen Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc..
Cena ČSNMT za rok 2011 byla udělena Ing. Otakaru Brennerovi, CSc., který na zasedání přednesl přednášku na téma "Austenitické oceli". Další informace z jednání naleznete ve Zpravodaji. Fotoreportáž ze zasedání.

Pozvánka na generální shromáždění ČSNMT

Generální shromáždění ČSNMT se uskuteční ve čtvrtek 19.5.2011 v 17 hodin v hotelu Voroněž v Brně (v rámci konference METAL 2011).
Letošní GS je volební, tj. bude na něm volen řídící výbor a revizní komise na další volební období.
Zájemci o práci v některém z těchto orgánů se mohou přihlásit či být navrženi některým z členů do
31.4.2011 u tajemníka ČSNMT.
Členové ČSNMT se budou moci v předstihu se všemi kandidáty seznámit na webových stránkách ČSNMT.

Pokud někdo bude potřebovat zajistit v Brně ubytování (a není účastníkem konference, musí si je zajistit individuálně. Kontakty na některé hotely.

3. ročník mezinárodní konference Nanocon 2011

3. ročník mezinárodní konference Nanocon 2011 se uskuteční ve dnech 21.-23. září 2011 v Brně, v hotelu Voroněž. Konference je orientovaná především na nanomateriály, jejich charakterizaci, přípravu a konkrétní aplikace v průmyslu, medicíně a životním prostředí. Více informací o konferenci na www.nanocon.cz. Konferenci organizuje ČSNMT ve spolupráci se společností Tanger spol s.r.o. a Regionálním centrem pokročilých technologií materiálů v Olomouci.

PŘEDNÁŠKA

Nanotechnologie-od vývoje k průmyslovému využití, byl název přednášky Dr. Michaila Arsenoviče Ananjana, generálního ředitele ruského koncernu Nanoindustria a prezidenta Národní asociace nanoprůmyslu Ruské federace (nanotech|nanotech|ru), kterou přednesl v Praze, dne 11. 4. 2011. Akci organizovala nanosekce ČSNMT ve spolupráci s AIP ČR a VTS.

Dr. Ananjan ve své přednášce představil konkrétní směry smluvního výzkumu, vývoje, kterými se Nanoindustria zabývá, a rovněž konkrétní produkty, která nabízí pro různá odvětví a obory. Jde například o uhlíkové nanokompozity pro žáruvzdorné povrchy, antistatická adheziva, membrány či materiály pro optoelektroniku. Nanočástice Al2O3 umožňují v silniční dopravě prodloužit životnost asfaltových povrchů až trojnásobně. Vyvinutý vápníkový glukonát (označovaný jako MACG) se úspěšně využívá pro léčbu osteoporózy nebo zlomenin.

Zdrojem informací o výzkumu, vývoji a nanoaplikacích v Rusku podává časopis Nanotechnics – Journalfor Engineers vydávaný Národní asociací nanoprůmyslu Ruska. Bližší informace o časopisu i asociaci na http://www.nanotech.ru.

Přednáška o využití nanotechnologie v ruském průmyslu

ČSNMT pořádá přednášku s Michailem Arsenovičem Ananjanem, ředitelem koncernu Nanoindustria a prezidentem Národní asociace nanoprůmyslu Ruské federace.
Akce se uskuteční v pondělí 11. 4. 2011 od 9.00 do 12.00 hodin na Novotného lávce 5, Praha 1, v budově ČSVTS, místnosti č. 319. Další detaily naleznete v přiložené pozvánce.

Schůzka Řídícího výboru ČSNMT

Schůzka Řídícího výboru ČSNMT se uskuteční ve středu 20. 4. 2011 v 10 hodin na ČVUT, FSI v Brně. Bližší informace v pozvánce.

Schůzka Řídícího výboru ČSNMT

Schůzka Řídícího výboru ČSNMT se uskuteční ve čtvrtek 27. 1. 2011 na FS ČVUT od 12.30 hodin. Bližší informace v pozvánce.

Dvoudenní konference organizace SAMPE Europe

Dvoudenní konference organizace SAMPE Europe se koná ve dnech 28.-29. března 2011 v Paříži, v hotelu Mercure Paris Porte, de Versailles Expo, pod názvem "New Characteristics to cover New Application needs".
Předběžný program a Registrační formulář.

Tisková zpráva z konference NANOCON 2010

Tisková zpráva z konference NANOCON 2010 ve formátu PDF.

Další číslo Newsletteru

Evropská síť center materiálového výzkumu ENMat, jejímž členem je také Centrum výzkumu a vývoje materiálů a technologií (CVVMT) ČSNMT, vydala další číslo Newsletteru.

Mezinárodní kolokvium

Mezinárodní kolokvium pořádá Technická univerzita v Drážďanech ve spolupráci s Evropským centrem pro nové materiály a jejich zpracování. Akce se uskuteční ve dnech 2.-3.9. 2010 v Drážďanech, Německo.

Nanocon 2010

ČSNMT spolupořádá 2. ročník mezinárodní konference Nanocon 2010 se uskuteční ve dnech 12.-14. října 2010 v Olomouci. Konference je orientovaná především na nanomateriály. 1. oznámení o konání konference. Více informací o konferenci na www.nanocon.cz.

Testovací techniky malých vzorků

1. mezinárodní konference o určování mechanických vlastností materiálů různými testovacími metodami (například "small punch") se koná 31. srpna - 2. září 2010 v Ostravě. Akci pořádá společnost Materiálový a metarulrický výzkum, s.r.o., Fakulta metalurgie a materiálového strojírenství Technické univerzity Ostrava a Ocelot, s.r.o.. Bližší informace o akci na www.mmresearch.eu.

Konference Vyspělé kompozity

se koná 16. a 17. září 2010 v jihoitalském Brindisi. Akci pořádá SAMPE Europe. Na konferenci, která bude probíhat v 6 sekcích, budou představeny nejnovější výsledky letectví a kosmonautiky v oblasti materiálů, technologií, designu, procesů, aplikací a testování. Více informací na www.sampe-europe.org nebo na e-mailu sebo|sampe-europe|org.

23. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí

Tradiční konference se uskuteční 23.-25. listopadu 2010 v Jihlavě. Akci pořádá Asociace tepelného zpracování za spolúčasti ČSNMT.
Více informací na e-mailu: musilova|ecosond|cz.

Moderní trendy konstrukčních materiálů

Konference se uskuteční 25. a 26. listopadu 2010 v Plzni. Akci pořádá COMTES FHT a.s. za spolúčasti ČSNMT. Bližší informace na www.comtesfht.cz/cinnost/konference nebo na e-mailu jana.skalova|comtesfht|cz.

Výzva MNT ERA NET 2010

Do uzávěrky 1. kola výzvy 2010 (12.4. 2010) bylo podáno celkem 84 projektů, z toho 11 projektů s účastí 16 českých organizací (4 výzkumných ústavů, 5 vysokých škol a 7 soukromých firem).
K předložení kompletních projektů bylo vyzváno 55 projektů, z toho 5 projektů s účastí 7 českých organizací.

Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách

ČSNMT se podílí na organizaci 5. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách", která se uskuteční v říjnu 2010 v Srní. Podrobnosti můžete získat e-mailem jana.miksanova|skodavyzkum|cz.

Zpravodaj 24

30. 12. 2009 vyšlo 24. číslo Zpravodaje.

Nanocon 2009

1. ročník konference s mezinárodní účastí Nanocon 2009 se uskutečnil ve dnech 20. - 22. října 2009 v Rožnově pod Radhoštěm. Seznamte se s Tiskovou zprávou.