XV. ročník mezinárodní konference NANOCON

se uskuteční 18. – 20. října 2023 v Brně v Orea Congress hotelu. Jeho ústředním tématem jsou Nanomateriály a nanotechnologie pro udržitelnou energii a životní prostředí. Plenární přednášky přednesou prof. Dr. Volker Presser, ředitel Saarene-Saarland Centra pro energetické materiály a udržitelnost na INM – Leibniz Institutu pro nové materiály v Saarbrückenu (Německo), a Dr. Rabah Boukherroub, ředitel výzkumu Francouzského národního centra pro vědecký výzkum (CNRS) ve francouzském Lille. Více informací o konferenci na: www.nanocon.eu. Registrace je již otevřena.

Nanocon v roce 2022

nanocon22.png

14. ročník mezinárodní konference NANOCON´22 se uskuteční 19. – 21. 10. 2022 v Brně, v Orea Congress Hotel Brno. Ústředním tématem letošního ročníku jsou nejnovější vědecké a technologické výzvy v nanomedicíně.

Program akce však zahrnuje široké spektrum témat: vedle příspěvků týkající se nanomateriálů a nanotechnologií v medicíně a bionanotechnologií se přijímají mj. též příspěvky týkající se metod přípravy a charakterizace nanomateriálů a jejich aplikací v různých odvětvích, například energetice, elektronice nebo životním prostředí. Plenární přednášku potvrdili prof. Dr. Arben Merkoçi z Ústavu nanověd a nanotechnologií (ICN2) v Barceloně a prof. Dr. Jean-Francois Berret z University of Paris. S vyzvanou přednáškou vystoupí na konferenci mj. také doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc. z FzÚ AV ČR, doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc. z Fyziologického ústavu AV ČR a výzkumného centra BIOCEV nebo doc. Dr. Andrea Salis z University of Cagliari (Itálie).

Na konferenci je možné se registrovat na: www.nanocon.eu/cz/registrace-prihlaseni/.

Příspěvky z konference, které uspějí v recenzním řízením budou ve sborníku zaslány do Web of Science a Scopus pro hodnocení a indexaci. Články budou opatřeny identifikačním symbolem (DOI) a budou publikovány na stránkách www.confer.cz v režimu otevřeného přístupu. Více informací o konferenci na www.nanocon.eu

Konference NANOCON´21 ve znamení nanoelektroniky

Ve dnech 20. – 22. října 2021 se v Brně uskutečnil 13. ročník mezinárodní konference NANOCON. Pro 280 účastníků z 19 zemí bylo připraveno 84 přednášek a přehlídka 150 posterů. Jejich společným tématem byly nanomateriály a nejnovější pokrok v jejich zkoumání a využití. V ČR jde o největší akci svého druhu a jednu z největších ve středoevropském regionu. Po roční odmlce způsobené pandemií koronaviru se mohla letos uskutečnit v tradičním formátu. Česká společnost pro nové materiály a technologie je spoluorganizátorem této akce. Podrobnější údaje najdete v této zprávě.

Konference Nanocon '20

Z důvodu protiepidemických opatření se 12. ročník mezinárodní konference NANOCON´20 naplánovaný na 21.- 23. 10. 2020 nemohl uskutečnit v původním formátu.

S ohledem na značný zájem přihlášených (255 osob, z toho čtvrtina ze zahraničí) a také ve snaze zachovat kontinuitu konference NANOCON, bylo rozhodnuto vydat z konference sborník plných textů. Zájem o uveřejnění příspěvku ve sborníku z konference projevilo zájem 97 osob. Přibližně 60 % všech příspěvků se týkalo průmyslových a environmentálních aplikací nanomateriálů a bio-nanotechnologií a nanomateriálů v medicíně.

Příspěvky prošly recenzním řízením a sborník byl zaslán do Web of Science a Scopus pro hodnocení a indexaci; nově byl článkům přidělen digitální identifikátor objektu (DOI) a budou publikovány na stránkách www.confer.cz v režimu otevřeného přístupu.

Konference NANOCON´19 ve znamení nanoenergetiky

Již po jedenácté se v Brně uskutečnila mezinárodní konference NANOCON. Celkem 335 přítomných z 30 zemí celého světa vyslechlo ve dnech 16. – 18. října 2019 75 přednášek a mohlo si prohlédnout 205 posterů. Jejich společným tématem byly nanomateriály a nejnovější pokrok v jejich zkoumání a využití. V ČR jde o největší akci svého druhu a jednu z největších ve středoevropském regionu. Česká společnost pro nové materiály a technologie je spoluorganizátorem této akce (detaily zde).

Jubilejní ročník mezinárodní konference NANOCON

Již podesáté se ve dnech 17. – 19. října 2018 v Brně uskutečnila mezinárodní konference NANOCON. Více než tři stovky přítomných z 20 zemí celého světa vyslechly přes 70 přednášek a mohly si prohlédnout 190 posterů. Jejich společným tématem byly nanomateriály a nejnovější pokrok v jejich zkoumání a využití. V ČR jde o největší akci svého druhu a jejím spoluorganizátorem je Česká společnost pro nové materiály a technologie. (pokračování)

Po českém vědci byla pojmenovaná nová mezinárodní cena týkající se nanotechnologického výzkumu

Cena Fojtík-Henglein Prize za publikovaný objevný nebo průlomový výsledek výzkumu v oblasti nanotechnologií, konkrétně v laserové syntéze a zpracování koloidů v kapalinách, byla poprvé udělena na 5. mezinárodní konferenci Advanced Nanoparticles Generation Excitation by Laser in Liquids“ konané 3. – 7. června 2018 ve francouzském Lyonu. Ocenění bylo pojmenované po dvojici průkopníků v oblasti přípravy nanočástic a nanostruktur pomocí laserových technologií. Cenu laureátovi – Dr. Bilalu Gökcemu z Univerzity v Duisburgu/Essenu - osobně předal prof. Dr. Ing. Anton Fojtík, CSc., vysokoškolský pedagog na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Praha a na Moskevské univerzitě jaderného výzkumu a člen Nanosekce České společnosti pro nové materiály a technologie. Cena bude udělována každé dva roky. Více informací

Jubilejní konference NANOCON opět v Brně

X. ročník mezinárodní vědecké konference NANOCON se bude konat v Brně, v hotelu Voroněž I, od 17. do 19. října 2018. Úvodní plenární přednášku přednese vynikající americký vědec Dr. Paras N. Prasad z New York State University, výkonný ředitel Ústavu pro lasery, fotoniku a biofotoniku. Více informací o konferenci a registrace na www.nanocon.eu.

9. ročník mezinárodní konference nanomateriálů Nanocon 2017

se uskuteční 18. - 20. října 2017 v hotelu Voroněž I v Brně.

sekce A - Nanomateriály pro elektronické, magnetické a optické aplikace. Uhlíkové nanostruktury, kvantové tečky
sekce B - Průmyslové a enviromentální aplikace nanomateriálů
sekce C - Bionanotechnologie, nanomateriály pro medicínu
sekce D - Monitorování a toxicita nanomateriálů
sekce E - Pokročilé metody přípravy a charakterizace nanosystémů

Podrobnosti o konferenci a možnost registrace je na adrese Nanocon.eu

8. ročník mezinárodní konference NANOCON 2016

8. ročník mezinárodní konference NANOCON se uskutečnil ve dnech19.-21. října 2016 v Brně, v hotelu Voroněž. Konference byla tradičně zaměřená na nanomateriály, jejich charakterizaci, přípravu a konkrétní aplikace v průmyslu, medicíně a životním prostředí. Ústředním tématem letošního ročníku byly uhlíkové nanostruktury. Plenární přednášky přednesl David Beljonne z Univerzity v belgickém Monsu, uznávaný odborník na molekulární dynamické simulace, a Thomas Michely z Univerzity v Kolíně nad Rýnem. Konferenci organizovala ČSNMT ve spolupráci se společností Tanger spol s.r.o. a Regionálním centrem pokročilých technologií materiálů při Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Více informací o konferenci v přiložené tiskové zprávě a na www.nanocon.eu.

7. ročník mezinárodní konference NANOCON 2015

7. ročník mezinárodní konference NANOCON se uskutečnil ve dnech14.-16. října 2015 v Brně, v hotelu Voroněž. Konference je orientovaná na nanomateriály, jejich charakterizaci, přípravu a konkrétní aplikace v průmyslu, medicíně a životním prostředí. Plenární přednášky přednesl Prof. Dr. Louis E. Brus z Columbia University v USA, objevitel kvantových teček, a prof. Dr. Patrick Schmuki z University v Erlangenu. Konferenci organizovalae ČSNMT ve spolupráci se společností Tanger spol s r.o. a Regionálním centrem pokročilých technologií materiálů při Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Více informací o konferenci v přiložené tiskové zprávě a na www.nanocon.eu.

6. ročník mezinárodní konference NANOCON 2014

Další ročník mezinárodní konference NANOCON 2014 se uskutečnil ve dnech 5.-7. listopadu 2014 v Brně, v hotelu Voroněž I. Konference je orientovaná především na nanomateriály, přípravu, modelování a charakterizaci nanočástic, jakož i na konkrétní aplikace v průmyslu, medicíně a životním prostředí. Pozornost byly věnována též problematice nanotoxikologie. S úvodní plenární přednáškou nazvanou "The Advent of Mesoscopic Solar Cells", vystoupil profesor Michael Graetzel z Ecole Polytechnique de Lausanne ze Švýcarska, vynálezce barvivem senzitizovaného solárního článku a jeden z deseti nejcitovanějších chemiků na světě, jehož jméno se pravidelně objevuje v návrzích na Nobelovu cenu. Konferenci organizovala ČSNMT ve spolupráci se společností Tanger spol. s r.o. a Regionálním centrem pokročilých technologií materiálů při Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Více informací o konferenci v přiložené tiskové zprávě a na www.nanocon.eu.

Mezinárodní konference o fotokatalýze v Praze

Ve dnech 3. a 4. září 2014 se v Praze uskuteční mezinárodní konference Fotokatalýza pořádaná Českou asociací pro aplikovanou fotokatalýzu. Hlavními diskutovanými tématy budou standardizace a certifikace jako nezbytné podmínky pro komercializaci vyvinutých řešení. Bližší informace o akci v přílohách (příloha 1, příloha 2).

Diskuse o bezpečném nakládání s nanomateriály v ČR

Kulatý stůl na téma Nanobezpečnost a odpovědné nakládani s nanomateriály v ČR pořádá v pondělí 14. dubna 2014 v Praze, na Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.. Více informací v pozvánce.

Ohlédnutí za mezinárodní konferencí NANOCON´13

Ve dnech 16.-18. října 2013 se v Brně konal V. ročník mezinárodní konference NANOCON. Akce se zúčastnilo 340 účastníků ze 40 zemí. Více informací v přiložené tiskové zprávě a na www.nanocon.cz.

Prezentace Nižněnovgorodského regionálního centra pro nanoprůmysl

Prezentace Nižněnovgorodského regionálního centra pro nanoprůmysl, se uskuteční v Praze dne 29. 10. 2013 od 9:30 hodin v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze na adrese: Na Zátorce 16, Praha 6 – Bubeneč, 160 00. Ve středu 30. 10. 2013 se regionální centrum představí ve Zlíně. Více informací a registrace na http://rckomora.eu/cz/.

5. ročník mezinárodní konference NANOCON 2013

5. ročník mezinárodní konference NANOCON 2013 se uskuteční ve dnech 16.-18. října 2013 v Brně, v hotelu Voroněž. Konference je orientovaná především na nanomateriály, jejich charakterizaci, přípravu a konkrétní aplikace v průmyslu, medicíně a životním prostředí. Konferenci organizuje ČSNMT ve spolupráci se společností Tanger spol s.r.o. a Regionálním centrem pokročilých technologií materiálů v Olomouci.Více informací o konferenci na www.nanocon.cz.

Ohlédnutí za mezinárodní konferencí NANOCON´12

Ve dnech 23.-25. října 2012 se v Brně konal IV. ročník mezinárodní konference NANOCON. Akce se zúčastnilo na čtyři sta účastníků ze 34 zemí. Více informací v přiložené tiskové zprávě a na www.nanocon.cz.

4. ročník mezinárodní konference NANOCON 2012

4. ročník mezinárodní konference NANOCON 2012 se uskuteční ve dnech 23.-25. října 2012 v Brně, v hotelu Voroněž. Konference je orientovaná především na nanomateriály, jejich charakterizaci, přípravu a konkrétní aplikace v průmyslu, medicíně a životním prostředí. Více informací o konferenci na www.nanocon.cz. Konferenci organizuje ČSNMT ve spolupráci se společností Tanger spol s.r.o. a Regionálním centrem pokročilých technologií materiálů v Olomouci.

Rozvoj nanotechnologií a rizikový kapitál

Rozvoj nanotechnologií a rizikový kapitál“, je název semináře, který se uskuteční ve čtvrtek 31. května 2012 v prostorách Technologického centra v Praze 6, Rozvojová 27.
V průběhu tohoto workshopu budou poskytnuty informace o současných trendech v oboru nanotechnologií, příkladech jejich úspěšné komercializace, rozvojových programech a možnostech podpory rozvoje nanotechnologií v České republice i ve světě. O své znalosti a zkušenosti se dále podělí představitelé významných organizací a firem působících úspěšně na trhu s nanomateriály a jejich aplikacemi. Program workshopu naleznete v příloze . Účast na workshopu je bezplatná, je však třeba se zaregistrovat co nejdříve na adrese http://geform.tc.cz/nanoriz/.

Mezinárodní kontaktní akce Match2NMP

Mezinárodní kontaktní akce Match2NMP (http://match2nmp.takeplace.eu/en) se uskuteční v Praze, 27. dubna 2012. Je určena pro inovátory, firmy typu start-up, spin-off a malé a střední podniky a jejich . Rámcového programu EU v oblasti nanovědy, nanotechnologií, materiálů a nových výrobních procesů (NMP) a strojírenství. Zájemci se mohou hlásit u Gabriely Salejové, Ph.D., Technologické Centrum AV ČR, tel. + 420 234 006 218, E-mail: salejova|tc|cz

Nanotechnologie v ČR

Příští číslo časopisu Czech Business and Trade uveřejní informace o výzkumu a vývoji nanotechnologií v ČR. Více informací v příloze.

Miniseminář a partnerské setkání na téma Manufacturing of Highly Miniaturised Components

Miniseminář a partnerské setkání na téma Manufacturing of Highly Miniaturised Components pořádá v Bruselu ve čtvrtek, 2. února 2012, Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO) a Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER).
Program je přiložen v příloze. Bližší informace podá Gabriela Salejová z Technologického centra AV ČR, (salejova|tc|cz).
Za ČR se mohou zúčastnit až 3 subjekty – jednomu účastníku z každé firmy/instituce bude zpětně proplacena letenka.
Příloha: Factories of the Future PPP - Strategic Multi-Anual Roadmap

Nanotechnologické investiční fórum 2012

Dne 23.5 2012 se uskuteční ve švýcarském Lausanne Investiční forum NanoCom 2012. Akce má pomoci nově začínajícícm firmám, které se zaměřují na využití nanotechnologií. Svůj podnikatelský plán zde mohou představit investorům, mezi nimiž budou též business angels. Více informací v příloze.

Mezinárodní kongres BioNanoMed 2012

Nanotechnology Enables Personalised Medicine (BioNanoMed) je název kongresu, který se koná ve dnech 1. a 2. března 2012 v rakouském Kremsu. Akci pořádá Danube University. Příjem abstraktů přednášek do 27. 11. 2011, posterových příspěvků 17. 2. 2011. Podrobné informace o akci na www.bionanomed.at.

Tisková zpráva z konference NANOCON 2011

Tisková zpráva z konference NANOCON 2011 ve formátu PDF.

3. ročník mezinárodní konference Nanocon 2011

3. ročník mezinárodní konference Nanocon 2011 se uskuteční ve dnech 21.-23. září 2011 v Brně, v hotelu Voroněž. Konference je orientovaná především na nanomateriály, jejich charakterizaci, přípravu a konkrétní aplikace v průmyslu, medicíně a životním prostředí. Více informací o konferenci na www.nanocon.cz. Konferenci organizuje ČSNMT ve spolupráci se společností Tanger spol s.r.o. a Regionálním centrem pokročilých technologií materiálů v Olomouci.

Přednáška o využití nanotechnologie v ruském průmyslu

ČSNMT pořádá přednášku s Michailem Arsenovičem Ananjanem, ředitelem koncernu Nanoindustria a prezidentem Národní asociace nanoprůmyslu Ruské federace.
Akce se uskuteční v pondělí 11. 4. 2011 od 9.00 do 12.00 hodin na Novotného lávce 5, Praha 1, v budově ČSVTS, místnosti č. 319. Další detaily naleznete v přiložené pozvánce.

Mezinárodní letní škola - Fyzika v nanoměřítku

Již 10. ročník Mezinárodní letní školy Fyzika v nanoměřítku se uskuteční ve dnech 30. 5. - 4. 6. 2011 v hotelu Devět skal ve Ždárských vrších. Detaily akce naleznete v přiložené pozvánce.

Tisková zpráva z konference NANOCON 2010

Tisková zpráva z konference NANOCON 2010 ve formátu PDF.

Nano v ČT24

O aplikacích využívající nanotechnologie hovořil Doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc., člen řídícího výboru nanosekce ČSNMT, v televizním pořadu Milenium na zpravodajském kanále ČT24.
Pořad je možné shlédnout zde.

Nanocon 2010

ČSNMT spolupořádá 2. ročník mezinárodní konference Nanocon 2010 se uskuteční ve dnech 12.-14. října 2010 v Olomouci. Konference je orientovaná především na nanomateriály. 1. oznámení o konání konference. Více informací o konferenci na www.nanocon.cz.

II. kulatý stůl pro oblast nanotechnologií

Setkání pořádané CzechInvestem ve spolupráci s Technologickým centrem AVse uskuteční ve čtvrtek 3.6 od 13 hodin v budově CzechInvestu, Štěpánská ulice, Praha 2. Více informací najdete v přiložené pozvánce. Předmětem jenání bude obsah „Národního nanotechnologického programu“. Text navrhovaného programu je v příloze. Jednání bude možné využít k dvoustranným jednáním firem a výzkumných institucí. Registrace do 27.5.2010 na adrese http://geform.tc.cz/nnp2.

Konference NANOFAIR 2010

8. ročník mezinárodní konference NANOFAIR 2010 se uskuteční 6. a 7. července 2010 v Drážďanech v Mezinárodním kongresovém centru. Motto letošního ročníku zní: Nové myšlenky pro průmysl.
Hlavními tématickými okruhy budou nanomateriály a nanopovrchy, nanoelektronika a živé vědy.
Program konference je k dispozici na: http://www.nanofair.com/program/program_nanofair_2010.pdf.
Bližší informace o akci na: www.nanofair.com.

Mezinárodní kongres Gennesys

Mezinárodní kongres Nanotechnologie a výzkumné infrastruktury se koná v Barceloně ve dnech 26.-28. května 2010.

Kongres je pořádán během španělského předsednictví EU pod záštitou španělského Ministerstva pro výzkum a inovace. Cílem kongresu je vytvořit strategické partnerství mezi pracovišti výzkumné infrastruktury, zejména zdroji synchrotronového a neutronového záření, a pracovišti zabývajícími se výzkumem a aplikacemi nanomateriálů. Program, informace o registraci, místě konání atd. najdete na adrese http://www.gennesys2010.eu/

Mezinárodní workshop

Mezinárodní workshop "Dlouhodobé dopady a možnosti pro nanovědu a engineering" se uskuteční v Hamburgu ve dnech 23. a 24. 6. 2010.

Akci pořádá Evropská komise ve spolupráci s DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron - Research Centre of the Helmholtz Association) a NSF (US National Science Foundation). Cílem akce je posoudit výzkum a vývoj v oblasti nanovědy a nanotechnologií  od roku 2000 a prodiskutovat výzkumné směry pro příští desetiletí.
Program akce je uveden v příloze.

Informační den 7RP-NMP

Informační den 7. Rámcový program EU - specifický program Spolupráce - Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie (NMP) pořádá Technologické centrum AV ČR.

Termín konání: čtvrtek  9. června 2010, od 13:30 do 17:00 hodin
Místo konání: Technologické centrum AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6
Program NANO-informačního dne naleznete v příloze.
Registrace na http://geform.tc.cz/nanoinfoden/ do 7. června 2010 do 12.00 hod.

NANO strategie EU na období 2010-2015

Evropská komise (EK) připravuje Evropskou strategii pro nanotechnologie na léta 2010-2015. Dokument má být hotov do poloviny roku 2010. Na jeho přípravě se podílí také jednotlivé členské státy, včetně ČR. Dle předběžných informací EK má tento dokument být postaven na 3 pilířích:
I. Inovace a výzkum
podpora výzkumu a vývoje v oblasti nanotechnologie, který může změnit průmysl
II. Regulační pilíř
změny v legislativě nutné vzhledem k postupujícím aplikacím a jejich využíváním v praxi
III. Ochrana spotřebitelů
označování výrobků apod.

Stav nanotechnologií v Německu

Zprávu o stavu výzkumu a aplikací nanotechnologií a nanomateriálů uveřejnilo ministerstvo vzdělávání a výzkumu Spolkové republiky Německo (BMBF). Podrobná zpráva „Status Quo of Nanotechnology in Germany“ je přístupná na www.bmbf.de.

Výstava Nanotechnologie v Brně

Od 29. prosince 2009 je v Technickém muzeu v Brně veřejnosti zpřístupněna výstava pod názvem „Nanotechnologie“, na níž se prezentuje také ČSNMT..
Výstava připomíná padesáté výročí od přednášky amerického fyzika Richarda Feynmana „Tam dole je spousta místa…“ , v níž nastínil vizi ovlivňování molekulárních struktur, a která se stala mezníkem pro obory nanotechnologií. Hlavním cílem výstavy je představit veřejnosti naplňování Feynmanovy vize a poukázat na možnosti univerzitního studia zaměřeného na nanotechnologie na vysokých školách v ČR.

Nanocon 2009

1. ročník konference s mezinárodní účastí Nanocon 2009 se uskutečnil ve dnech 20. - 22. října 2009 v Rožnově pod Radhoštěm. Seznamte se s Tiskovou zprávou.

PŘEDNÁŠKA

Nanotechnologie-od vývoje k průmyslovému využití, byl název přednášky Dr. Michaila Arsenoviče Ananjana, generálního ředitele ruského koncernu Nanoindustria a prezidenta Národní asociace nanoprůmyslu Ruské federace (nanotech|nanotech|ru), kterou přednesl v Praze, dne 11. 4. 2011. Akci organizovala nanosekce ČSNMT ve spolupráci s AIP ČR a VTS.

Dr. Ananjan ve své přednášce představil konkrétní směry smluvního výzkumu, vývoje, kterými se Nanoindustria zabývá, a rovněž konkrétní produkty, která nabízí pro různá odvětví a obory. Jde například o uhlíkové nanokompozity pro žáruvzdorné povrchy, antistatická adheziva, membrány či materiály pro optoelektroniku. Nanočástice Al2O3 umožňují v silniční dopravě prodloužit životnost asfaltových povrchů až trojnásobně. Vyvinutý vápníkový glukonát (označovaný jako MACG) se úspěšně využívá pro léčbu osteoporózy nebo zlomenin.

Zdrojem informací o výzkumu, vývoji a nanoaplikacích v Rusku podává časopis Nanotechnics – Journalfor Engineers vydávaný Národní asociací nanoprůmyslu Ruska. Bližší informace o časopisu i asociaci na http://www.nanotech.ru.

Ohlédnutí

Ohlédnutí za činností nanosekce ČSNMT v roce 2009

Zpět