Podpořené projekty s českou účastí

Výzva 2010

Žádný z projektů nebyl z veřejných zdrojů ČR podpořen. 2 projekty s českou účastí se přesto budou realizovat, neboť český partner si zajistil financování z vlastních prostředků.

Jde o tyto projekty:

Zkrácený název Název projektu Český subjekt Zahraniční partner
MIXRAY Microstructures for High Resolution X-Ray and Neutron Imagin ČVUT Acreo AB (Švédsko)-koordinátor
ArtiCart Biodegradable hydrogel repair system for cartilage CPN, spol. s r.o. (koordinátor) Warsaw University of Technology (Polsko)

Výzva 2009

Zkrácený název Název projektu Český subjekt Zahraniční partner
ESO Materiálové inženýrství supravodičů FÚ AV Institut experimentální fyziky, SAV, Slovensko
CARSILA Modifikace nanovlákenných materiálů plazmatickými technologiemi pro biologické aplikace TUL, 3. LF UK Technology University Lodz, Polsko
scan4surf Metrologie pro kontinuální monitorování laserových strukturovacích systémů Safibra, IMS-Drašnar, UFE AV Frauenhoffer Institute IPT, KERN Micro und Feinwerktechnik, SCANLAB, Module Works, Werkzeugbau Siefgried Hofmann, (všichni Německo)
Zpět