O projektu

MNT-ERA.NET je rozvětvená síť organizací a veřejných programů, které podporují výzkum mikro a nanotechnologií v rámci Evropské unie. Je zaměřena na podporu dlouhodobé koordinace evropských výzkumných programů zaměřených na nanotechnologie.

Tato síť vznikla v roce 2004 a během následujících pěti let (2004-2008), fungovala v rámci schématu ERA-NET 6. Rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj. Iniciativa MNT-ERA.NET pokračuje od března 2009 v rámci 7. Rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj.

Síť se z původních 8 zakládajících členů rozrostla na 21 zemí a regionů EU. Projekt, který koordinuje rakouská organizace Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft (FFG). ČSNMT je jejím řádným členem od roku 2006.

MNT-ERA.NET organizuje každý rok společnou výzvu k podávání mezinárodních výzkumných projektů, které mají potenciál k úspěšnému uplatnění v praxi.

Více informací o projektu na: http://www.mnt-era.net/MNT.

Zpět