O projektu

Cílem Oborové kontaktní organizace pro materiály, technologie a výrobní procesy v ČR je podpora zapojení organizací VaV, VŠ a podnikatelské sféry, zabývajících se výzkumem a vývojem jak klasických, tak nových materiálů, do mezinárodní spolupráce v Evropě i ve světě.

Oborová kontaktní organizace funguje od roku 2000 díky podpoře tří projektů podpořených Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR:

  • Project č. OK 427: od 1.7.- 31.12.2003
  • Projekt č. OK 446: od 1.10.2003 - 31. 12. 2006
  • Projekt č. OK 471: od 1.1. 2007 – 31.12. 2010
Zpět