Aktivity Oborové kontaktní organizace (OKO)

  • Pořádání mezinárodních seminářů a konferencí, a to jak v ČR, tak i v zahraničí, na kterých jsou prezentovány výsledky výzkumu v ČR a v zahraničí,
  • Pořádání regionálních seminářů
  • Podpora mezinárodních konferencí se spoluúčastí ČSNMT v ČR i v zahraničí Vydávání příruček a odborných publikací v českém jazyce týkajících se rámcového programu EU, realizace Evropského výzkumného prostoru, technologických platforem, inovací, road-maps apod.
  • Podrobnosti o jednotlivých příručkách lze získat v oddíle Publikace.
  • Aktivní vyhledávání partnerů v zahraničí (spolupráce s FEMS, DGM. IOM, ASM, TMS a SAMPE pro přípravu a řešení projektů), dílčí finanční podpora v rámci přípravy konkrétních projektů členů ČSNMT
  • Provádění průběžných konzultací k přípravě projektů výzkumu a vývoje
  • Podpora utváření technologických platforem pro oblast nových materiálů a technologií
  • Působení delegáta programového výboru v prioritě č. 3 (6. Rámcového programu EU) a v prioritě č. 4 (7. Rámcového programu EU)  Nanotechnologie nanomateriály a nové výrobní procesy - Doc. Ing. Šperlinka, CSc. a činnost jednoho experta v tomto programovém výboru
Zpět