Aktivity

Hlavním cílem SAMPE je:

 • Prohloubit výměnu vědeckých a technických informací mezi členy
 • Zvýšit rozsah znalostí
 • Podporovat poznání v oblasti materiálů a technologií pro zvýšení kvality materiálů a jejich aplikační možnosti

SAMPE Europe Chapter organizuje tyto konference:

 • Tradiční mezinárodní konferenci v Paříži – technická konference a výstava (březen nebo duben)
 • Další konference a semináře poboček v Evropě (Německo, Francie, Itálie, Rusko

Zaměření:

 • kompozitní materiály
 • nanomateriály
 • kovová a kompozitní lepidla
 • keramika, kompozity s uhlíkovou a kovovou matricí
 • kompozity odolné proti požáru v dopravním a lodním průmyslu
 • stavba a analýza kompozitních struktur
 • vývoj zpevňujících vláken
 • vývoj kompozitních materiálů pro naftový průmysl a větrné elektrárny
 • atd.

Vydávané časopisy:

 • SAMPE Journal of Advanced Materials – čtvrtletně
 • SAMPE Journal – pololetně
Zpět