Publikace

Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice 2022 06/2022
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice 2021 05/2021
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice 2020 05/2020
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice 2019 04/2019
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice 2018 05/2018
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice 2017 03/2017
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice 2016 04/2016
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice 2015 04/2015
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice 2014 12/2014
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice 2013 01/2013
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice 2012 01/2012
Nanotechnology in the Czech Republic 2012 01/2012
Publikace NANOTECHNOLOGIE V ČR 2012 01/2012
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice 2011 01/2011
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice 2010 01/2010
Nanotechnologie v České republice 2008 12/2008
Bionanotechnologie, nanobiotechnologie, nanomedicína 09/2006
Nanotechnologie v České republice 2005 12/2005
Konvergující technologie - utváření budoucnosti evropské společnosti 10/2005
Současný stav výzkumu a aplikace mikrotechnologií v České republice 09/2005
Výzkum a aplikace mikrotechnologií v České republice 08/2005
Další rozvoj podnikání v Evropě 09/2004
Trendchart - Kompexní obraz inovační politiky v Evropě 08/2004
Nanotechnologie 08/2004
Nanotechnologie 08/2004
MANUFUTURE – model globálně pojaté výroby založené na znalostech 04/2004
Průmyslová politika v rozšířené Evropě 04/2004
Průmyslová politika v rozšířené Evropě 04/2004
Výzkum, vývoj a inovace v Evropském parlamentu a Evropském hospodářském a sociálním výboru 04/2004
Vzor hlavní smlouvy pro projekty 6.rámcového programu evropského výzkumu – Příklad konsorciální smlouvy 08/2003
Investice do výzkumu: Akční plán pro Evropu 07/2003
Podnikání v Evropě (Zelená kniha) 07/2003
Pravidla účasti podniků, výzkumných center a vysokých škol na realizaci 6. Rámcového programu EU a pravidla pro rozšiřování výsledků 05/2003
Evropská unie a inovace 05/2003
Evropský inovační zpravodaj 03/2003
Pravidla účasti podniků, výzkumných center a vysokých škol v 6. rámcovém programu Evropského společenství a pravidla pro rozšiřování výsledků tohoto programu 11/2002
Inovační politika v Evropě v letech 2000 a 2001 10/2002
Evropská unie a inovace 09/2002
Šestý rámcový program evropského výzkumu – základní informace 11/2001
Výzkum nanotechnologií a nanomateriálů v Evropě a USA 07/2001
Vzorová konsorciální smlouva 07/2001
Rámcové programy EU v oblasti výzkumu a vývoje – základní informace 10/2000
Vzorová smlouva pro výzkumné projekty EU. Komentář ke vzorové smlouvě pro výzkumné projekty EU 10/2000
Příručka pro hodnocení návrhů projektů 10/2000
Zpět