Generální shromáždění ČSNMT

GS ČSNMT se uskutečnilo ve čtvrtek 19.5.2011 v 17 hodin v hotelu Voroněž v Brně (v rámci konference METAL 2011).
Byl na něm zvolen řídící výbor a revizní komise na další volební období. Ve funkci prezidenta ČSNMT byl potvrzen Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc..
Cena ČSNMT za rok 2011 byla udělena Ing. Otakaru Brennerovi, CSc., který na zasedání přednesl přednášku na téma "Austenitické oceli". Další informace z jednání naleznete ve Zpravodaji.