Výhody členství v ČSNMT

 • zapojení do Federace evropských materiálových společností (FEMS)
 • činnost v odborných sekcích
 • adresář členů podle oborů činnosti
 • informace o akcích v oblasti materiálů a technologií
 • možnost zapojení od organizace akcí pořádaných ČSNMT
 • seznamování členů s novinkami v oboru materiálů a technologií
 • informace o možnostech vzdělávání v oboru materiálového inženýrství
 • možnost získání nových mezinárodních kontaktů a navázání spolupráce ve výzkumu a vývoji se zahraničními partnery
 • podpora při získávání prostředků na zavádění nových technologií a materiálů

Práva všech členů (Stanovy, čl. 5, bod 1):

 • podílet se na činnosti ČSNMT
 • využívat členské výhody
 • podávat návrhy a hlasovat o návrzích jiných členů
 • být informován o všech aktivitách ČSNMT – využívat informační, poradenské, expertizní a další služby poskytované ČSNMT

Další práva pouze individuálních členů: (Stanovy, čl. 5, bod 2):

 • volit a být volen do orgánů ČSNMT
 • účastnit se činnosti odborných sekcí

Povinnosti členů (Stanovy, čl. 5, bod 3):

 • dodržovat Stanovy společnosti
 • platit řádně, včas a ve stanovené výši členské příspěvky
 • řádně plnit úkoly a vykonávat svěřené funkce
 • hájit zájmy a poslání společnosti

Členské příspěvky

 • Individuální ‟člen – student” a ‟člen – senior” (Stanovy, čl. 4, bod 2.1):
  50,- Kč
  C
 • Ostatní individuální členové:
  300,- Kč
  C
 • Kolektivní člen (Stanovy, čl. 4, bod 2.2):
  3 000,- Kč
  C
Zpět