Zpravodaj ČSNMT č. 34

Vyšel: červen 2022, rozsah 7 stran

 • Generální shromáždění ČSNMT 2022
 • Seznam odborných akcí spolupořádaných ČSNMT v roce 2022
 • Drobné zprávy

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 543 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 33

Vyšel: červen 2021, rozsah 9 stran

 • Generální shromáždění ČSNMT 2021
 • Seznam odborných akcí spolupořádaných ČSNMT v roce 2021
 • Drobné zprávy

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 559 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 32

Vyšel: červen 2019, rozsah 9 stran

 • Generální shromáždění ČSNMT 2019
 • Seznam odborných akcí spolupořádaných ČSNMT v roce 2019
 • Členská základna
 • Drobné zprávy

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 490 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 31

Vyšel: prosinec 2018, rozsah 10 stran

 • Generální shromáždění ČSNMT 2018
 • Zpráva o hospodaření ČSNMT za rok 2017
 • Cena ČSNMT 2018 Ing. Pavlu Stolařovi
 • Seznam odborných akcí spolupořádaných ČSNMT v roce 2018
 • Seznam odborných akcí spolupořádaných ČSNMT v roce 2019
 • Drobné zprávy

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 562 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 30

Vyšel: prosinec 2016, rozsah 10 stran

 • Generální shromáždění ČSNMT 2016
 • Zpráva o hospodaření ČSNMT za rok 2015
 • Cena ČSNMT 2016 Ing. Liboru Krausovi
 • Seznam odborných akcí spolupořádaných ČSNMT v roce 2016

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 459 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 29

Vyšel: červenec 2015, rozsah 11 stran

 • Generální shromáždění ČSNMT 2015
 • Zpráva o hospodaření ČSNMT za rok 2014
 • Cena ČSNMT 2015 docentu RNDr. Josefu Kaslovi, CSc.
 • Seznam odborných akcí spolupořádaných ČSNMT v roce 2015

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 1975 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 28

Vyšel: červen 2014, rozsah 8 stran

 • Generální shromáždění ČSNMT 2014
 • Zpráva ohospodaření za rok 2013
 • Cena ČSNMT 2014
 • Konference METAL 2014
 • Seznam odborných akcí spolupořádaných ČSNMT v roce 2014
 • Drobné zprávy

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 223 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 27

Vyšel: červenec 2012, rozsah 13 stran

 • .Generální shromáždění ČSNMT 2012
 • Zpráva ohospodaření za rok 2011
 • Cena ČSNMT 2012
 • Konference METAL 2011
 • Seznam odborných akcí spolupořádaných ČSNMT v roce 2012
 • Drobné zprávy

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 399 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 26

Vyšel: červenec 2011, rozsah 10 stran

 • Generální shromáždění ČSNMT 2011
 • Zpráva ohospodaření za rok 2010
 • Cena ČSNMT 2011
 • Konference METAL 2011
 • Seznam odborných akcí spolupořádaných ČSNMT v roce 2011
 • Drobné zprávy

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 266 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 25

Vyšel: květen 2011, rozsah 14 stran.

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 316 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 24

Vyšel: prosinec 2009, rozsah 9 stran

 • Generální shromáždění ČSNMT 2009
 • Cena ČSNMT 2009
 • Seznam odborných akcí spolupořádaných ČSNMT v roce 2010
 • Drobné zprávy

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 358,9 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 23

Vyšel: červenec 2008, rozsah 12 stran

 • Generální shromáždění ČSNMT 2008
 • Cena ČSNMT 2008
 • 17. mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2008
 • 11. česko-slovenská konnference Přínos metaklografie pro řešení výrobních problémů
 • Seznam odborných akcí spolupořádaných ČSNMT v druhé polovině roku 2008
 • Drobné zprávy
 • Životní jubilea našich členů

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 747,8 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 22

Vyšel: červen 2007, rozsah 13 stran

 • Generální shromáždění ČSNMT 2007
 • Za Luďkem Ptáčkem
 • Cena ČSNMT 2007
 • Výroční shromáždění ASM International Czech Chapter
 • Výroční shromáždění SAMPE Czech Chapter
 • 16. mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2007
 • Seznam odborných akcí spolupořádaných ČSNMT v roce 2007 a 2008
 • Drobné zprávy
 • Životní jubilea našich členů

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 370,8 KB

Zpravodaj ČSNMT č. 21

Vyšel: prosinec 2006, rozsah 8 stran

 • Materialica 2006
 • Junioreuromat 2006
 • NANO 2006
 • SAMPE
 • Členská základna ČSNMT
 • Drobné zprávy
 • Životní jubilea našich členů

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 392,7 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 20

Vyšel: červen 2006, rozsah 11 stran

 • Generální shromáždění ČSNMT 2006
 • Cena ČSNMT 2009
 • Výroční shromáždění ASM International Czech Chapter
 • Výroční shromáždění SAMPE Czech Chapter
 • 15. mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2006
 • Drobné zprávy
 • Životní jubilea našich členů

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 398,7 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 19

Vyšel: prosinec 2005, rozsah 7 stran

 • EUROMAT 2005
 • Materialica 2005
 • Juniormat 2005
 • NANO 2005
 • Technologický profil České republiky
 • Inženýrská mechanika
 • Drobné zprávy
 • Životní jubilea našich členů

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 596,3 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 18

Vyšel: červen 2005, rozsah 11 stran

 • Generální shromáždění ČSNMT 2009
 • Cena ČSNMT 2009
 • Seznam odborných akcí spolupořádaných ČSNMT v roce 2010
 • Drobné zprávy

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 499,8 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 16

Vyšel: červen 2004, rozsah 7 stran

 • Generální shromáždění ČSNMT 2004
 • Cena ČSNMT 2004
 • Výroční shromáždění ASM International Czech Chapter
 • Drobné zprávy
 • Životní jubilea našich členů

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 592,5 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 17

Vyšel: prosinec 2004, rozsah 8 stran

 • Materialica 2004
 • NANO 2004
 • Mezinárodní spolupráce
 • Nové příručky vydané Oborovou kontaktní organizací
 • Odborné akce chystané na rok 2005
 • Drobné zprávy
 • Životní jubilea našich členů

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 577,9 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 15

Vyšel: prosinec 2003, rozsah 7 stran

 • Materialica 2003
 • Czech ASM Chapter
 • Nanosekce
 • Činnost Oborové kontaktní organizace
 • Drobné zprávy
 • Životní jubilea našich členů

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 325 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 14

Vyšel: červen 2003, rozsah 11 stran

 • Generální shromáždění ČSNMT 2003
 • Řídicí výbor ČSNMT
 • Cena ČSNMT 2003
 • Výroční shromáždění ASM International Czech Chapter
 • Změny ve stanovách ČSNMT
 • Drobné zprávy
 • Životní jubilea našich členů

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 349,1 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 13

Vyšel: květen 2003, rozsah 7 stran

 • Spolupráce ČSNMT a IOM
 • Společnost SAMPE
 • Nabídka služeb pro kolektivní členy ČSNMT
 • Drobné zprávy
 • Životní jubilea našich členů
 • Příloha: volební řád pro Generální shromáždění

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 227,6 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 12

Vyšel: prosinec 2002, rozsah 6 stran

 • Činnost odborné sekce „Nanovědy a nanotechnologie“
 • Členská základna ČSNMT
 • Drobné zprávy
 • Životní jubilea našich členů

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 287,9 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 11

Vyšel: říjen 2002, rozsah 12 stran

 • 9. konference „Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů“
 • JUNIOREUROMAT 2002
 • MATERIALICA 2002
 • Výhody spolupráce ČSNMT se zahraničními společnostmi
 • Časopis EUROMATERIALS
 • Konference NANO ´02
 • Konference METAL 2003
 • Drobné zprávy
 • Životní jubilea našich členů
 • Příloha: přehled časopisů Materials Word

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 429,9 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 10

Vyšel: červen 2002, rozsah 8 stran

 • Generální shromáždění ČSNMT
 • Cena ČSNMT 2002
 • Výroční shromáždění ASM Czech Chapter
 • METAL 2002
 • Drobné zprávy
 • Životní jubilea našich členů

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 322,6 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 9

Vyšel: březen 2002, rozsah 7 stran

 • Oponentury projektů ČSNMT
 • Odborné sekce
 • Stav členské základny
 • Czech ASM Chapter
 • Generální shromáždění ČSNMT
 • Členské příspěvky
 • Drobné zprávy
 • Životní jubilea našich členů

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 280,1 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 8

Vyšel: prosinec 2001, rozsah 11 stran

 • Materialica 2001
 • Projekt OKO
 • Z historie ČSNMT (4)
 • Drobné zprávy
 • Životní jubilea našich členů
 • Příloha: pozvánka na Metal 2002
 • Příloha: pozvánka na konferenci Metalografie
 • Příloha: přehled časopisů Materials Word

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 544,9 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 7

Vyšel: červen 2001, rozsah 10 stran

 • Generální shromáždění ČSNMT
 • Cena ČSNMT
 • Výroční shromáždění Czech ASM Chapter
 • Deset let mezinárodních metalurgických konferencí a veletrhů METAL
 • EUROMAT 2001
 • Drobné zprávy

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 558,8 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 6

Vyšel: únor 2001, rozsah 6 stran

 • Oponentury programů řešených ČSNMT
 • Czech ASM Chapter
 • Z historie ČSNMT (3)
 • Členské příspěvky 2001
 • Drobné zprávy
 • Životní jubilea našich členů

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 212,1 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 5

Vyšel: listopad 2000, rozsah 6 stran

 • JuniorEuromat 2000
 • Materialica 2000
 • ASM Chapter
 • Z historie ČSNMT (2)
 • Drobné zprávy
 • Příloha: pozvánka na Metal 2001

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 182,5 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. Z1

Vyšel: červenec 2000, rozsah 3 strany

 • Oborová kontaktní organizace pro materiály a technologie

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 164,9 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 4

Vyšel: červen 2000, rozsah 8 stran

 • METAL 2000
 • Generální shromáždění ČSNMT
 • Cena ČSNMT za rok 2000
 • ASM Chapter
 • Připravované akce
 • Drobné zprávy
 • Životní jubilea našich členů

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 244,1 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 3

Vyšel: březen 2000, rozsah 8 stran

 • Generální shromáždění ČSNMT
 • Oponentury programů řešených ČSNMT
 • ASM Chapter
 • Akce spolupořádané ČSNMT
 • Z historie ČSNMT (1)
 • Drobné zprávy
 • Životní jubilea našich členů

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 235,5 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 2

Vyšel: prosinec 1999, rozsah 12 stran

 • Jednání Rady Centra výzkumu a vývoje materiálů a technologií ČSNMT
 • Materialica 99
 • Odborné sekce ČSNMT
 • Členská základna ČSNMT
 • Členské příspěvky na rok 2000
 • Databáze expertů
 • Cena ČSNMT
 • Drobné zprávy
 • Životní jubilea našich členů

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 311,5 KB.

Zpravodaj ČSNMT č. 1

Vyšel: září 1999, rozsah 6 stran

 • Základní informace o ČSNMT
 • Mezinárodní spolupráce ČSNMT
 • Projekty a granty řešené v ČSNMT
 • Poslední odborné akce
 • Co je před námi
 • Ustanovujeme odborné sekce ČSNMT
 • Životní jubilea našich členů
 • Drobné zprávy

Plný text zpravodaje je dostupný v souboru o velikosti 202,8 KB.

Zpět