Orgány

Nejvyšším orgánem společnosti je generální shromáždění. Mezi zasedáními práci řídí řídicí výbor. Činnost řídicího výboru a společnosti jako celku kontroluje kontrolní komise.

Zpět