Evropská unie a inovace

Autor/Autoři: T. Prnka, F. Hronek a K. Šperlink

Vydána jako 4. příručka v řadě III - Inovace v Evropské unii.

Publikace je druhým, aktualizovaným vydáním příručky č. 1/III. řada. Obsahuje rovněž překlad důležitého dokumentu Evropské komise COM (2003) 112 „Inovační politika: Aktualizace přístupu Unie v souvislosti s lisabonskou strategií“.

Úplný text příručky ve formátu PDF lze získat na tomto místě.

V rámci činnosti "Oborové kontaktní organizace" byla tato příručka distribuována všem kolektivním členům ČSNMT.

Vydáno: 05/2003, ISBN: 80-7329-042-1

Rozsah: 82 stran

Zpět