Evropská unie a inovace

Autor/Autoři: T. Prnka, F. Hronek a K. Šperlink

Vydána jako 1. příručka v řadě III - Inovace v Evropské unii.

Publikace podává přehled inovačního úsilí Evropského hospodářského společenství a poté Evropské unie od roku 1983 do roku 2002. Vedle definice pojmu inovace, publikace informuje o historii podpory výzkumu a inovací, podpoře inovačního rozvoje regionů, vývoji inovační politiky EU, financování inovací a nástrojích inovační politiky EU. Součástí publikace jsou i překlady dokumentů Evropské komise: COM (2000) 567 „Inovace v ekonomice založené na poznání“ a SEC (2001) 1414 „Evropský inovační zpravodaj 2001“.

V rámci činnosti "Oborové kontaktní organizace" byla tato příručka distribuována všem kolektivním členům ČSNMT.

Vydáno: 09/2002, ISBN: 80-7329-010-3

Rozsah: 124 stran

Zpět