Nanotechnologie

Autor/Autoři: T.Prnka, K.Šperlink

Publikace je prvou přehlednou analýzou rozvoje nanotechnologií v českém jazyce. Jsou zde podány základní informace o nanotechnologiích, jejich významu pro technický pokrok, o možných směrech jejich vývoje i o potenciálním nebezpečí, které v sobě skrývají.

Publikace byla zpracovaná v rámci řešení projektů OK 446 a OK 452 programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které řešili Česká společnost pro nové materiály a technologie a Svaz průmyslu a dopravy.

OBSAH

1. ÚVOD

2. CO JE NANOTECHNOLOGIE

3. NANOTECHNOLOGIE - STARÝ OBOR ?
3.1. Nanotechnologie v přírodě
3.2. Příklady „staré “ nanotechnologie v technice

4. SOUĆASNÉ NÁZORY NA NANOTECHNOLOGII
4.1. Nanotechnologie jako radikální změna
4.2. Nanotechnologie jako opatrná revoluce
4.3. Nanotechnologie a její bojovní zastánci
4.4. Nanotechnologie a její komentátoři a kritici
4.5. Shrnutí

5. SOUČASNÝ STAV OBORU
5.1. Publikace a patenty
5.2. Finanční podpora
5.3. Shrnutí

6. NANOTECHNOLOGIE A EVROPSKÁ UNIE

7. MOŽNÉ SOCIÁLNÍ A ETICKÉ DŮSLEDKY NANOTECHNOLOGIE
7.1. Přehled významných publikací
7.2. Vybrané směry hodnocení sociálních dopadů

8. APLIKACE NANOTECHNOLOGIE
8.1. Současnost
8.2. Blízká budoucnost
8.3. Dlouhodobá perspektiva

9. ZÁVĚR

10. LITERATURA A INTERNET

PŘÍLOHA — "Na cestě k evropské strategii nanotechnologie", sdělení Evropské komise COM (2004)338

Vydáno: 08/2004, ISBN: 80-7329-070-7

Zpět