Trendchart - Kompexní obraz inovační politiky v Evropě

Vydána jako 7. příručka v řadě III - Inovace v Evropské unii.

Publikace obsahuje uravenou českou verzi výroční zprávy o činnosti informačního portálu Evropské unie o její inovační politice a jejím vývoji TRENDCHART.

V rámci činnosti "Oborové kontaktní organizace" byla tato příručka distribuována všem kolektivním členům ČSNMT.

Vydáno: 08/2004, ISBN: 80-7329-067-7

Zpět