Odborné akce 2014

Seznam odborných akcí spolupořádaných ČSNMT

Mezinárodní konference NANOCON 2014
6. ročník mezinárodní konference NANOCON 2014 se uskuteční ve dnech 5.-7. listopadu 2014 v Brně, v hotelu Voroněž I. Konference je orientovaná především na nanomateriály, , přípravu, modelování a charakterizaci nanočástic, jakož i na konkrétní aplikace v průmyslu, medicíně a životním prostředí. Pozornost bude věnována též problematice nanotoxikologie. Konferenci organizuje ČSNMT ve spolupráci se společností Tanger spol. s r.o. a Regionálním centrem pokročilých technologií materiálů při Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Více informací o konferenci na www.nanocon.eu.

Konference METAL v Brně
Ve dnech 21.-23. května 2014 se v Brně, v hotelu Voroněž I, uskuteční 23. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Konference je organizována v 6 symposiích - Pokroková výroba železa a oceli, Tváření kovů, Výrobky z oceli a jejich vlastnosti, Moderní trendy v povrchovém inženýrství, Neželezné kovy a slitiny a Ekonomika a řízení metalurgické výroby. Více informací na www.metal2014.com.

Konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů
13. konference s názvem Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů proběhne v Lázních Libverda 17. až 19. června 2014. Bližší informace na stránce konference, kde je rovněž možnost vyplnit on-line přihlášku.

Konference COMAT opět v Plzni
3. ročník mezinárodní konference Moderní trendy konstrukčních materiálů (COMAT) se uskuteční ve dnech 19. - 21. listopadu 2014 v hotelu Parkhotel v Plzni. Akci pořádá výzkumná organizace COMTES FHT a.s. ve spolupráci se společností Tanger spol. s r.o. Podrobné informace o akci, včetně přihlášení, na www.comat.cz.

Zpět