The European Network of Materials Research Centres (ENMat)

enmat.pngEuropean Network of Materials Research Centres (ENMat) byla založena v roce 2004. Má v současné době 25 členů (výzkumných organizací a firem) ze 12 evropských států (Německo, Portugalsko, Francie, Španělsko, Polsko, Finsko, Anglie, Itálie, Belgie, Rakousko, Česká republika, Švýcarsko). Česká republika je zastoupena Českou společností pro nové materiály a technologie.

Více informací na webové stránce: www.enmat.com.

Poslání ENMat:

  • Podporovat a posílit znalosti, rozšiřování výsledků výzkumu v oblasti materiálů a technologie a jejich využití
  • Být vedoucím sdružením pro materiálové inovace pro výzkumné pracovníky, studenty, inženýry a průmyslové podniky v Evropě

Předmět činnosti ENMat:

  • Vytvoření sítě inovačních a významných výzkumných center v Evropě
  • Zajistit spolupráci v interdisciplinárním výzkumu a vývoji a vzdělávání
  • Podporovat aktivity a výkonnost členů v evropském prostoru
  • Podporovat partnerství mezi členy v oblasti materiálů a průmyslu
  • Posilovat vědeckou, inženýrskou a technologickou úroveň sítě vědeckých a výzkumných pracovišť
  • Určit výzvy a možnosti v oblasti vědeckých a technologických znalostí a jejich využití
  • Určit potřeby průmyslu, zejména MSP (malých a středních podniků) v Evropě a zajistit cílenou spolupráci pro zvýšení přidané hodnoty pro partnery
  • Respektovat etická doporučení pro zvýšení stále rostoucího rozvoje a překonat bariéry brzdící tvůrčí schopnosti

Kontakt:

prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. svejcar|csnmt|eu
Ing. Jiří Krejčík, CSc. krejcik|csnmt|eu
Zpět