The Minerals, Metals & Materials Society

TMS je americká odborná společnost se zhruba 12 tisíci členy v USA i zahraničí. Spojuje členy, jejichž zájmem jsou minerály, kovy (převážně neželezné) a další materiály. Ve srovnání s ASM International je orientována méně aplikačně a více na výzkumnou problematiku, především v oblasti základního výzkumu.

Členové společnosti volí každoročně Radu ředitelů a prezidenta společnosti. Provoz společnosti zajišťuje ředitelství, vedené výkonným ředitelem.

Odborná činnost TMS probíhá v 5 divizích (elektronické, magnetické a fotonické materiály; extrakce a zpracování; zpracování a výroba materiálů; lehké kovy; konstrukční materiály). V rámci jednotlivých divizí pracují odborné výbory (více než 38). Bližší informace jsou dostupné na www.tms.org.

TMS každoročně pořádá řadu konferencí a symposií a často sponzoruje akce pořádané jinými společnostmi v celém světě. Nejvýznamnější je rozsáhlá výroční konference spojená s výstavou, pořádaná vždy v únoru či březnu, v rámci které se uskutečňuje množství paralelně probíhajících sympozií.

Rozsáhlá je publikační činnost. Pro své členy vydává TMS měsíčník JOM, kteří jej získávají bezplatně. Vydávají se další časopisy a knihy (převážně sborníky z konferencí TMS) a další materiály.

Rozsáhlá je mezinárodní spolupráce. TMS je např. iniciátorem založení organizace sdružující celosvětově všechny velké materiálové společnosti (IOMMMS – www.iommms.org) a ředitelství TMS zajišťuje pro tuto společnost službu sekretariátu.

ČSNMT a TMS podepsaly dohodu o dvoustranné spolupráci 15.12.1998 v Pittsburgu. Plnění dohody spočívá ve výměně informací o činnosti společností, ve vzájemné propagaci (např. ČSNMT má svoji informační stránku na web stránce TMS), v nefinančním sponzorování akcí a v dalších aktivitách.

Zpět