Deutsche Gesellschaft für Materialkunde

dgm_1.jpgDGM je německá odborná společnost, která svoji odbornou činnost zaměřuje především na neželezné a nekovové materiály a technologie jejich výroby a zpracování. DGM má přibližně 2500 členů, v Německu i zahraničí. Činnost společnosti řídí představenstvo, které se volí každoročně na generálních shromážděních. Praktickou činnost zabezpečuje výkonný ředitel se sekretariátem. Odborná činnost probíhá v 16 sekcích (např. pro tenké vrstvy, hořčík, metalografii, protlačování atd.), z nichž některé ustavily odborné výbory na užší problematiku. V činnosti je dále 9 tzv. společných sekcí s jinými odbornými společnostmi (např. pro pokrokovou keramiku, práškovou metalurgii, vysokoteplotní korozi atd.). Bližší informace jsou dostupné na www.dgm.de.

Společnost organizuje konference a symposia (8-10 ročně), vydává známý časopis Zeitschrift für Metallkunde a spolupracuje s různými vydavatelstvími na vydávání dalších tří časopisů. Aktivně se věnuje celoživotnímu vzdělávání a organizuje ročně řadu vzdělávacích kurzů.

dgm_2.jpgSpolečnost rovněž vydává odborné publikace ve vlastním vydavatelství.

Největší, každoročně pořádanou akcí je mezinárodní konference Materials Week v Mnichově, kterou DGM pořádá ve spolupráci s dalšími německými společnostmi. Souběžně s konferencí probíhá veletrh Materialica, jehož stálým účastníkem je i ČSNMT. Stánek, ve kterém vystavují kolektivní členové ČSNMT je poskytován za velmi výhodných podmínek.

Další, tradiční akcí, je konference JuniorEuromat, kterou v sudých rocích organizuje DGM s pověření FEMS v Lausanne.

Mimo uvedené aktivity na veletrhu Materialica probíhá spolupráce DGM a ČSNMT formou konzultací.

Zpět