The Institute of Materials, Minerals and Mining

The Institute of Materials, Minerals and Mining (IOM3) je britská odborná společnost s 24 tisíci členy, z toho je zhruba čtvrtina ze zahraničí, zejména zemí Commonwealthu. Společnost prošla a nadále prochází řadou fúzí s jinými, materiálově zaměřenými společnostmi a její aktivity se do značné míry zkomercionalizovaly. Členství v IOM3 je individuální.

Činnost IOM3 řídí výkonný ředitel. Společnost reprezentuje prezident volený na dva roky. Odborná činnost se provádí v 12 divizích, a to v 6 materiálových, 3 pro aplikaci a 3 pro materiálové vědy a technologie. Některé divize jsou rozděleny na odborné výbory. Bližší informace jsou dostupné na www.materials.org.uk.

Členové ve Velké Británii a Irsku se mohou přihlásit do některé ze 7 regionálních divizí, které mají vlastní aktivity.

Odborné a regionální divize ovlivňují činnost ředitelství společnosti, které má přes 70 zaměstnanců. Činnost ředitelství je mnohostranná. IOM3 pořádá každoročně mnoho konferencí, seminářů, workshopů atd. Vydává členský časopis Materials World, který dostávají členové bezplatně a dalších 12 odborných časopisů. Pro tuto činnost IOM založil vydavatelství IOM Communications, které se zabývá vydáváním informací i v elektronické podobě. Vydává se každoročně řada knih a sborníků.

V posledních letech se IOM3 zaměřil na poskytování služeb podnikům. Je to především služba IAS (Industrial Affiliate Scheme), jakási obměna kolektivního členství. V IAS je sdruženo přes 250 firem, kterým je poskytována řada specifických služeb a informací (viz web stránka). Služba je placená. Jejím členem je i Centrum výzkumu materiálů a technologií ČSNMT. Další služby jsou: Materials Information Service, Materials Processing Initiative (pořádání technologicky zaměřených seminářů pro firmy), IOM Library Service, IOM Academy (m.j. distanční vzdělávání v oboru materiálů a technologií) a aktivita Materials Consultants (IOM3 vede seznam uhruba 100 expertů a poradenských firem ze všech zemích světa – experti a poradenské firmy musí za uveřejnění v seznamu expertů zaplatit poplatek).

Další činnost IOM3 je orientována na vzdělávání, poradenství při budování kariéry, vyhledávání pracovních příležitostí i na problematiku žen ve výzkumu.

IOM3 je zapojen v materiálovém panelu programu Foresight.

Společnost má rozsáhlé mezinárodní kontakty. Poskytuje sekretariátní služby 5 nadnárodním společnostem a je členem FEMS, European Ceramic Society, European Powder Metallurgy Association, IOMMMS, International Iron and Steel Institute aj.

Spolupráce s IOM3 je pro ČSNMT velmi inspirující a pro ČSNMT přínosná, např. v podobě zpřístupnění publikací materiálového panelu Foresight a další dokumentace.

Zpět