Federace evropských materiálových společností

Do Federace evropských materiálových společností (FEMS), která v současné době sdružuje 24 materiálových společností ze 22 evropských států s více než 26000 členy, byla ČSNMT přijata v roce 1993.

Hlavní cíle FEMS jsou:

  • vytvářet spojení mezi evropskými národními společnostmi
  • koordinovat aktivity členských společností
  • zabezpečovat interaktivní spojení mezi evropskými inženýry, vědci a učiteli
  • rozšiřovat znalosti o materiálech mezi členskými společnostmi
  • podporovat výměnu materiálových odborníků a studentů mezi evropskými zeměmi.

Práci FEMS řídí výkonný výbor a Generální shromáždění členských společností, svolávané jedenkrát ročně. Členské společnosti zde zastupují obvykle jejich prezidenti. Výkonný výbor zasedá zpravidla 3x ročně.

Hlavní aktivity FEMS jsou:

  • pořádání mezinárodních konferencí EUROMAT
  • pořádání mezinárodních konferencí EUROMAT Topical, které jsou zaměřeny na užší problematiku
  • pořádání mezinárodních setkání mladých odborníků JuniorEuromat

ČSNMT využívá pro své členy všech nabízených možností, zejména je velmi aktivní při organizování české účasti na setkáních mládeže JuniorEuromat.

Bližší informace o FEMS na: www.fems.org.

Zpět