ASM International

ASM International je prestižní americká odborná společnost, která sdružuje více než 44 tisíc členů z desítky států. Má rovněž cca 180 regionálních poboček (chapters), většinou v USA.

Posláním ASM International je:
shromažďovat, zpracovávat a rozšiřovat technické informace podporovat poznávání a aplikace zejména konstrukčních materiálů a jejich výzkum, vývoj, spolehlivou výrobu, užití a ekonomické a sociální přínosy-tohoto cíle se dosahuje pomocí globálního systému sdílení informací a kontakty mezi členy na fórech a setkáních, vzdělávacími programy, publikacemi a elektronickými médii.

Členové každoročně volí Radu ředitelů a prezidenta. Volba se koná na výročním zasedání. Provoz společnosti zajišťuje ředitelství vedené výkonným ředitelem společnosti.

V rámci ASM vyvíjejí činnost relativně nezávislé tzv. přidružené společnosti: Heat Treatment Society, Thermal Spray Society, International Metallographic Society.

Každý rok organizuje a spoluorganizuje společnost konference a symposia po celém světě. Hlavní akcí je každoročně organizovaná konference „Materials Solution“ spojená s výstavou. V rámci konference se koná obvykle více než 50 symposií na různá témata. Více informací lze získat na www.asminternational.org.

Pro členy, kteří chtějí zdokonalit své znalosti a kvalifikaci i pro další zájemce, nabízí vzdělávací zařízení ASM – Materials Engineering Institute – velký počet kurzů metalurgie a nauky o materiálech.

ASM má i vlastní nadaci, která podporuje studentské aktivity formou grantů a studijních stipendií.

asm_1.jpgASM nabízí širokou škálu publikací. Měsíčník Advanced Materials & Processes, který dostávají bezplatně všichni členové a který obsahuje rovněž informační část ASM News, se zaměřuje na nejnovější trendy a pokroky v oblasti zájmů členů ASM. Další časopisy jsou vydávány pro přidružené společnosti. Známá publikace ASM Handbook je světově nejobsáhlejší zdroj referencí o kovech a konstrukčních materiálech a je k dispozici i na CD-ROM. ASM spolupracuje s řadou tuzemských i zahraničních společností.

ČSNMT uzavřela s ASM International dvoustrannou dohodu o spolupráci 10.5.1999 v Ostravě. V rámci plnění této dohody se vyměňují informace o aktivitách společnosti, častá jsou setkání vedoucích představitelů obou společností, ASM nefinančně sponzoruje konferenci Metal a byla ustavena Czech ASM Chapter, která má v současné době 46 členů, kteří jsou současně členy ASM International i ČSNMT. Představitelé Chapter se pravidelně účastní výroční konference „Materials Solution“ v USA.

Zpět